Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Enkät

Här kan du skapa en enkät för att undersöka arbetsklimatet som anställda på ditt företag eller avdelning besvarar. Enkätens resultat ger ett bra underlag för att diskutera igenom och tillsammans arbeta fram åtgärder för ni kan arbeta vidare med att utveckla arbetsklimatet hos er.

Rekommenderade webbläsare är IE11, Edge, Chrome, Firefox och Safari. För att kunna använda enkäten måste din webbläsare tillåta cookies.

Testa enkäten själv innan du skickar ut den

Skicka ut enkäten till arbetsgruppen

Alla svar och resultat är anonyma och kan bara ses sammanställda på gruppnivå. För att säkerställa anonymitet så bör gruppen bestå av minst sex personer.