Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Undvik att spreja rengöringsmedel

Att spreja rengöringsmedel kan öka risken för allergi och astma. Vanliga sprejflaskor kan sprida luftföroreningar.

Undvik att spreja rengöringsmedel och städa i första hand med torr eller fuktig mikrofiberduk. Mikrofiberduk fuktas vanligtvis med vatten, och inte med rengöringsmedel. Om rengöringssprej behöver användas, välj en sprejflaska med munstycke för skum (skumdysa) istället för en vanlig sprejflaska och välj rengöringsmedel utan parfym. En möjlighet är också att använda stänkflaska istället för sprejflaska för att lägga på rengöringsmedel.