Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Good work technique

Look at the videos of the work tasks that are relevant to you. Compare the way in which you work and consider if you need to change the working technique. The videos are about 20-60 seconds long.