Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ny på jobbet

En nyanställd städare har oftast mycket att sätta sig in i, som att lära sig städmetoder, arbetsteknik och städområdet. Nyanställda behöver lära sig arbeta på rätt sätt redan från början, för att inte riskera förslitningsskador. Det är lättare att lära rätt direkt än att senare försöka ändra invanda arbetssätt.

Vilket är bästa sättet att introducera nyanställda?

Ett vanligt sätt att introducera en nyanställd är att låta hen "gå bredvid" någon som arbetat länge. Det är ofta ett bra sätt att lära sig städområdet och vad som ingår i arbetet. Tyvärr är det ofta ett sämre sätt att lära sig rätt städmetoder och bra arbetsteknik. Risken är stor att man i stället lär sig felaktiga städmetoder eller dålig arbetsteknik. Här är några exempel på vad en introduktion för nyanställda kan innehålla:

  • De städmetoder som företaget arbetar med.
  • Bra arbetsteknik. Ta gärna hjälp av materialet på denna webbplats. Tänk på att utbildning är en färskvara. Det är viktigt att följa upp och repetera när städaren arbetat en tid.
  • Vikten av att inte överbelasta sig. Du kan läsa mer om det under Effektiv organisation och Omväxlande städarbete.
  • Betydelsen av friskvård, det vill säga att äta rätt och ha en bra grundkondition för att orka med städningen.
  • Information om vilket jobb man ska göra och vad som är extrajobb, som kunden inte betalar för och som man därför inte ska göra.
  • Vad man ska göra om man börjar få ont. Det är viktigt att förstå att det onda är en signal om att man bör se över hur arbetet görs.

Mer information om vad man ska tänka på som ny städare på jobbet finns i skriften ”Introduktion Städservice och Hemservice”, från Servicebranschens yrkesnämnd (SRY). Skriften riktar sig till nyanställda och kan beställas från Almega Serviceentreprenörerna.