Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Branschfakta

Städ- och serviceföretagen är en växande bransch. Den är den mest mångkulturella branschen i Sverige och är också starkt kvinnodominerad.

På Almega Serviceföretagens webbplats finns branschfakta om städ- och servicebranschen.

Organisering

Städare och städföretag är organiserade i flera fack- och arbetsgivarorganisationer. De största, som också medverkat i arbetet med webbplatsen Allt om städ, är: