Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Att arbeta i andras lokaler

Städning handlar ofta om att arbeta i lokaler som någon annan råder över. Samtidigt är det viktigt att lokalerna ger städaren förutsättningar att göra ett bra arbete och även uppfyller de krav som finns på arbetslokaler.

Kontrollera följande inför städning av nya lokaler:

  • Finns lämpligt utrymme för städutrustningen i nära anslutning till städområdet?
  • Har städaren tillgång till vatten i nära anslutning till städområdet?
  • Vid maskinstädning; finns golvbrunn för tömning av smutsvatten? Finns utrymme för laddning av städmaskinen?
  • Har städaren tillgång till toalett och omklädningsrum?
  • Om arbetet pågår under mer än enstaka timmar, har städaren tillgång till lunchrum eller matutrymme?
  • Finns tvättmaskin eller möjlighet att placera tvättmaskin i lokalerna så att moppar kan tvättas och prepareras?