Annonsera

Tidningen Arbetsliv är Sveriges största arbetsmiljötidning.
  • Etablerad 1993. TS-kontrollerad upplaga 120 900 (år 2021)
  • Utgivning av papperstidningen 4 nummer per år, 48 sidor
  • Ämnen vi skriver om: Arbetslivet med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, hälsa, forskning och kompetens
  • Utgivare: Prevent
  • Målgrupper: Skyddsombud, personalansvariga, utbildningschefer,produktions- och verkstadschefer, miljö- och hälsoskyddschefer, skyddsingenjörer, företagshälsovården, organisationer och myndigheter samt arbetsgivare- och fackförbunden.
  • Distribueras utan kostnad till dem som arbetar med arbetsmiljön på landets företag och organisationer, delas även ut vid mässor, konferenser med mera. 

Vill du annonsera i Arbetsliv?
Tidningen Arbetsliv är det enda media inom arbetsmiljöbranschen som i princip når alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor, såväl på central som på lokal nivå. Det är också möjligt att annonsera på webben och i vårt nyhetsbrev. Bilagor offereras efter vikt och format.

Annonskontakt 
Bengtsson & Sundström Media
Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm
E-post: arbetsliv@bs-media.se
Telefon: 08-10 39 20
www.bs-media.se/

Bilagor i Arbetsliv
Du känner väl till att du kan ha bilagor i tidningen Arbetsliv? Till en låg kostnad och med träffsäkerhet når ni era målgrupper med information på ett enkelt sätt.