Publicerad 20 februari 2006

Felsök arbetsplatsen - undvik belastningsskador

Många riskfaktorer för belastningsskador är desamma oavsett om arbetet sker inomhus eller utomhus, innebär tunga lyft eller ensidigt upprepade rörelser. Trånga utrymmen och arbete med böjd eller vriden kropp sliter särskilt på kroppen, oberoende av arbetsuppgifter, liksom stress och dåligt inflytande över arbetet. Oavsett arbetsuppgifterna är det också samma förhållanden som motverkar skador, till exempel variation i arbetet, bra belysning och anpassning av arbetsplatsen till människans mått.

Första steget till att förebygga skador är att göra en riskbedömning av arbetsplatsen. Arbetsliv har utformat ett felsökningsschema som fungerar både för tungt och för monotont arbete.

Gör en felsökning för att kartlägga risker och möjligheter, och låt sedan denna nya kunskap ligga till grund för en handlingsplan med åtgärder.

Felsökningsschema belastningsskador

Helene Thornblad

Taggar: