Publicerad 20 november 2006

Så anpassar du datorarbetsplatsen

Datorarbete ställer stora krav på precisionsarbete för ögon, hand och arm. Många skador kan förebyggas om arbetsplatsen ställs in rätt. Men kanske viktigast är att åtgärda mental stress i arbetet.

Synförhållanden

"Grusiga" och trötta ögon är liksom huvudvärk vanliga problem vid datorarbete. Se över:

Bildskärmens placering. Skärmen ska placeras så att ljuset faller in från sidan. Anpassa belysningen så att ljus inte reflekteras i skärmen. Sitt inte för nära bildskärmen, ett bra riktmärke är att det ska vara minst 45 centimeter från ögon till skärm. Justera också höjden - övre kanten på bildskärmen ska vara i ögonhöjd så att blicken riktas nedåt.

Belysningsstyrkan. Behovet av ljus förändras med ålder. Se till att alla har en god belysning som motsvarar kraven för precisionsarbete. Platsbelysningen bör gå att rikta och ha reglerbar ljusstyrka.

Bildskärmens kvalitet och inställning. Justera skärmens inställningar för att undvika flimmer i traditionella skärmar och moiréeffekter (exempelvis ränder i gråa ytor) i platta skärmar. Välj gärna en hög upplösning och större fontstorlek. Platta skärmar har flera fördelar framför traditionella - de tar mindre plats på skrivbordet och reflekterar inte ljus på samma sätt som traditionella skärmar.

Programinställningar. Ställ in lämplig förstoring i de program som används.

Undersök synen. Alla som arbetar vid bildskärm minst en timme om dagen har rätt till synundersökning. Ett litet synfel som inte ger problem i vardagen kan orsaka
problem vid bildskärmsarbete, till exempel brytningsfel eller dold skelning. Läsglasögon är inte lämpliga för bildskärmsarbete då de i regel är anpassade för ett kort synavstånd, 35-40 centimeter. Med åren behöver de flesta personer arbetsanpassade glasögon.

Tangentbord och datormus

Värk i nacke och axlar samt musarmsproblem kan förebyggas med rätt arbetsteknik och hjälpmedel.
Stöd för underarmar. Tangentbord och datormus ska placeras så att det går att stödja händer och armar på bordsytan.

Koncepthållare (manushållare) ska kunna placeras rakt framför användaren, till exempel mellan tangentbord och bildskärm.

Arbeta med armar och händer framför kroppen. Datormusen ska placeras framför tangentbordet.
Alternativ till traditionell mus är till exempel mousetrapper och rollermouse, som sitter i tangentbordets framkant. Tangentbordet ska inte vara bredare än axlarnas bredd. Om arbetet innebär mycket räknande bör man använda en separat sifferdel som kan placeras framför tangentbordet.

Bärbar dator
Den bärbara datorn är liten och smidig, men fungerar mindre bra att arbeta med under lång tid. Tangentbordet är litet och skärmen hamnar ofta för långt ner och för nära användaren. För att minska risken för problem kan man antingen:

Komplettera den bärbara datorn med ett stöd och separat tangentbord eller.

Minimera arbetstiden vid bärbar dator.

Skrivbord och stol
Skrivbordets höjd ska lätt kunna justeras efter användaren och helst ska det vara möjligt att växla mellan att sitta och stå och arbeta.

Lämplig höjd innebär att underarmarna kan vila på bordet utan att axlarna samtidigt är uppdragna, gäller för både sittande och stående arbete.

Arbetsstolen ska vara inställbar i många led och får gärna ha rörliga dynor så att ryggmusklerna är aktiva under arbetet. Att sitta för bekvämt för länge är inte bra för ryggen.

Övriga hjälpmedel
Headset för telefonen avlastar muskler i nacke och rygg.
Möjlighet att placera datorn under skrivbordet frigör bordsyta och gör det lättare att placera tangentbord, datormus och andra tillbehör rätt.

Styrt arbete, stress och tidspress
Forskningen ger stöd för att stress är en av de största riskfaktorerna för belastningsskador. Det räcker därför inte att ställa in arbetsplatsen rätt om arbetsförhållandena är oförändrat stressiga. Höga krav i kombination med små möjligheter att påverka är en stressfaktor.

Bekämpa stress i arbetet genom bättre planering. Se över arbetsförhållandena.

Skapa möjligheter till variation och pauser i arbetet.
Stretcha musklerna i nacke och axlar.

Motionera och träna för att öka blodgenomströmningen i musklerna. Detta har en förebyggande och läkande effekt.

Regler för arbete vid dator

 • Arbetsplatsen ska vara utformad så att det går att variera arbetsställningar och arbetsrörelser.
 • Arbetsbord och arbetsyta ska vara tillräckligt stort så att flexibel placering av skärm, tangentbord, datormus och annan utrustning är möjlig. Utrymmet vid tangentbord och datormus ska vara så stort att den som arbetar kan avlasta armar och händer på bordsytan.
 • Arbetsgivaren ska se till att alla som arbetar minst en timme om dagen vid bildskärm genomgår synundersökning. Om synundersökningen visar att den anställda behöver särskilda glasögon för bildskärmsarbetet ska arbetsgivaren bekosta dessa.
 • Arbete vid bildskärm som är starkt styrt eller bundet ska normalt inte förekomma.
 • Om en anställd får syn- eller belastningsbesvär till följd av bildskärmsarbete ska
  den arbetande växla till andra arbetsuppgifter. Om detta inte går att ordna ska den arbetande få tillräckliga pauser i arbetet så att besvär inte uppstår.
 • Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbete vid bildskärm (1998:05) innehåller regler för datorarbete.

Tips och fakta:

 • Arbetslivsinstitutets webbsidor om datorarbete ger en vägledning för hur bra arbetsplatser med dator kan se ut. Här finns till exempel anvisningar steg för steg om hur bildskärmen kan ställas in. Läs mer på www.arbetslivsinstitutet.se/datorarbete
 • Checklista för bildskärmsarbetsplatser kan hämtas gratis från www.prevent.se eller beställas i tryckt form på telefon 08-402 02 00.
 • Datorn i arbetsmiljön. En bok med översiktlig information om grundprinciper för hur man bör arbeta vid en datorarbetsplats. Tipsar om ny teknik, programvara och hjälpmedel. Prevent, 2002.
 • Do it - stretchprogram på cd med övningar som kan utföras direkt vid arbetsplatsen. Prevent, 2000.
 • Ergonomi. Ett material som ger grundkunskaper om ergonomi kopplat till arbetsorganisation och arbetsplatsens utformning. Boken utgavs av Prevent 1998 men är under omarbetning och en ny upplaga kommer under första halvåret 2007.

Helene Thornblad

Taggar: