Publicerad 29 januari 2007

Prevent i korthet 1/07

Prevent i korthet 1/07

Bättre arbetsmiljö för fler branscher
Branscherna plåt, maskinförare, målare, sågverk, hotell- och restaurang, motor och kommunal. Vad har de gemensamt? Jo, nu får de alla branschanpassat material som komplement till Bättre arbetsmiljö - Handbok. Plåtbranschen och maskinförarna har det redan. Nu tar de övriga fem branscherna initiativet och följer i samma spår.
Det är i första hand fallbeskrivningarna som används i utbildningen som är helt anpassade efter branschens behov och förutsättningar. Målgrupper är arbetsgivare, arbetsledare, fackliga företrädare och anställda inom branscherna.

Lär mer om psykosocial arbetsmiljö

Psykosociala problem uppmärksammas allt mer som en del av arbetsmiljöarbetet. Området innefattar allt från stress och mobbning till brist på stimulans och kompetensutveckling.
Chefer och fackliga företrädare som har gått grundutbildningen i Bättre arbetsmiljö under 2006 kan nu gå fördjupningskursen Psykosocial arbetsmiljö. Den ger insikt i hur det går att skapa ett bra arbetsklimat och hur psykisk ohälsa kan förebyggas.
Under våren hålls även den nya utbildningen Stress på jobbet - hur hanterar vi den? Den vänder sig till chefer, arbetsmiljöhandläggare, skyddsombud, medarbetare, företagshälsovård och andra som berörs av arbetsrelaterad stress.
Under en dag får deltagarna kunskap om hur man kan identifiera faktorer i arbetet som ger upphov till stress. Utbildningen ger exempel på åtgärder samt presenterar en metod som visar hur det går att bearbeta stress på jobbet. Läs mer på www.prevent.se/utbildning.

Första hjälpen på arbetsplatsen

Vid årsskiftet upphörde försäljningen av Första hjälpen på arbetsplatsen, kursbok för förstahjälpare. Anledningen är bland annat att det har kommit nya riktlinjer för hjärt-, lungräddning från Svenska rådet för hjärtlungräddning. En uppdaterad version beräknas finnas klar under våren.

Utsatt städsektor får webbstöd

Lokalvårdare är en utsatt grupp. Nästan vart tredje allvarligt arbetsolycksfall är en fallolycka. Det är en högre andel än hos andra yrkesgrupper, visar statistik från AFA Försäkring. Personer inom yrket löper också högst risk att drabbas av ett sjukfall som leder till aktivitets- eller sjukersättning.
Sedan 2005 och fram till 2008 pågår därför Aktionsprogram för optimal ergonomi och färre arbetsskador vid städning i regi av IVL Svenska Miljöinstitutet. För att sprida informations- och utbildningsmaterial om projektet har AFA Försäkring tillfört två miljoner kronor. De ska bland annat finansiera webbplatsen Rent på rätt sätt, som kommer att produceras av Prevent.
Bakom webbplatsen står Almega, Hotell- och restaurangfacket, Sveriges hotell- och restaurangföretagare, Svenska fastighetsanställdas förbund och Kommunalarbetarförbundet.

Ny nätbutik på prevent.se

Prevent.se får under våren 2007 en ny nätbutik för böcker och utbildningar. En av nyheterna är att användarna får ett användarnamn och ett lösenord första gången de handlar i butiken. Inloggningsuppgifterna används också för tillgång till de webbaserade tjänster som användarna prenumererar på.

Taggar: