Publicerad 12 november 2007

Så blir det fint på jobbet

När kontoret ska förtätas eller förnyas handlar det inte bara om att köpa nya stolar och måla om väggarna utan också att göra en analys av företagets organisation och lokaler.

I ett förändringsarbete kan det vara bra att ta hjälp av externa experter, till exempel en inrednings­arkitekt eller ergonom som kan analysera företagets behov. Inredare kan också hjälpa till. De jobbar ofta på företag som säljer möbler. Här följer några punkter som man bör tänka på:

Material är imageskapande. De ska attrahera medarbetare och slå an en ton för besökare. Satsa på möbler som håller länge och slits vackert, och välj trendiga accessoarer som lätt kan bytas ut.

Förvaring. Ta reda på hur mycket skåputrymmen som behövs och hur stor del av dem som kan vara gemensamma. Förvara en del av de gemensamma dokumenten i ett arkiv.

Höj- och sänkbara bord. Välj höj- och sänkbara bord annars kommer sjukskrivningskostnaderna längre fram. Glöm inte att informera och påminna personalen om att variera sin arbetsställning.

Bordets material. En teori är att en ljus bordsskiva inte reflekterar belysning lika mycket som en mörk. En annan teori är att skrivbordet ofta är fullt av vita papper och då spelar bordets färg mindre roll.

Belysning. Ha flimmerfria lysrör så att ljuset inte bländar. Sätt allmänbelysningen jämnt fördelad i taket. Armaturer som var och en kan ställa in ger ett rörigt intryck. Alla har olika behov av olika mycket belysning beroende på ålder och arbetsuppgifter. Köp arbetslampor till skrivborden allt eftersom vad personalen efterfrågar.

Stol. Låt varje anställd prova ut sin egen arbetsstol före inköp. En sort passar inte alla.

Golv. Ett kontorsgolv kan vara allt från trä och linoleum till gummi eller plast. Det är verksamhetens art och image som avgör valet.

Papperskorg. Placera en papperskorg för papper och en för övrigt skräp under skrivbordet så de inte upptar golvyta. Se till att det fortfarande finns rörelsefrihet under skrivbordet.

Ljud. Sätt absorbenter i taket. Placera även absorbenter på baksidan av skåp och bokhyllor i större landskap. Skärmar är ett annat alternativ, men undvik att sätta så många att det skapas bås. Det finns absorbenter med olika form och färg som ser ut som dekoration. Tyg och specialutformade tyger dämpar också.

Färg. En entré, en korridor, ett personalrum eller mötesrum kan vara mer färgsprakande än den miljö där man sitter och jobbar. Där bör det vara lugnare för att bevara koncentrationen.

Mötesrum. Ha mötesrum i olika storlekar och inred med höj- och sänkbara bord. Ta bort stolarna helt och hållet eller ha halvhöga stolar vid kortare möten. Det ger kreativare möten och befäster inte gamla roller.

Tysta rum. Ha små rum för de samtal som inte går att föra i ett öppet landskap.

Informella mötesplatser. Skapa torg där personalen kan mötas och diskutera, till exempel vid kopieringsapparaten, kaffemaskinen eller miljöstationen. Det får igång samverkan över avdelningarna. Ha en annan höjd på stolarna eller en soffa i de allmänna utrymmena så att kroppen får varierad sittställning under dagen.

Skrivare och kopieringsapparater. Placera skrivare och kopieringsapparater skilt från kontors­miljön. De avger partiklar som är skadliga för hälsan.

Kablage. Tänk på el- och nätverksdragningar från början så det inte blir för långa och för många sladdar. Se till att kablage hamnar i rännor och kanaler och inte ligger på gol­vet. Det samlar damm och gör det omöjligt för lokalvårdarna att städa.

Miljöaspekt. Välj material som inte avger något ämne som är farligt att andas in eller komma i kontakt med.

Speciella behov. Var noga med att anpassa arbetsplatsen så att till exempel inredning och skrivare är tillgängliga även för dem med särskilda behov.

Vid ett förändringsarbete är det viktigt att kontinuerligt informera alla om vad som händer på arbets­platsen, annars uppstår det snart missnöje.

Sofia Thorsson

Taggar: