Publicerad 4 februari 2009

Design som kan öka trivseln

Inredningsarkitekten Alexandra Moore utfor­mar arbetsmiljöer som ska få de anställda att känna sig harmoniska och kreativa. En genom­tänkt design påverkar också lönsamheten, anser hon.

Alexandra Moore är känd för sin design av hälsofrämjande arbetsplatser. På fastighetsbolaget Ljungberggruppen i Nacka utanför Stockholm har hon skapat en annorlunda kontorsmiljö. I stället för reception möts besökaren i entrén av ett stort strömlinjeformat akvarium. Och på transportföretaget DHL har Alexandra Moore medverkat i designen av en 150 kvadratmeter stor hälsobalkong.

Alexandra Moore är i botten arkitekt och civilekonom. Hon forskar kring hur arbetsplatsens design, såsom ljus, ljud, färg och form, påverkar de anställda.

– Utsmyckade landskap triggar fantasi och drömmar och stimulerar kreativitet. Design kan vara ett verktyg för arbetsgivaren att skapa arbetsglädje. Men det måste vara genomtänkt, säger Alexandra Moore.

Hon är övertygad om att väl utformade arbetsmiljöer anpassade efter verksamheten gör företag mer lönsamma. De skänker en tydlig profil vilket stärker varumärket samtidigt som det lockar till sig nya kunder. Dessutom mår de anställda på arbetsplatsen bättre.

– Enbart design kan inte göra folk friskare. Men i kombination med en sund organisationsfilosofi ger det en bra startbana och en miljö att utvecklas i.

Alexandra Moores råd till dem som vill inreda eller ändra miljön på en arbetsplats är att tänka på helheten. Hälsosam design skapas utifrån ett koncept och man måste tänka efter vad man vill uppnå med en inredning, menar hon.

Så påverkar färgerna dig

Rött och orange – aktiverar oss och ökar energin.
Blått och grönt – dämpar oron.
Vitt – ger renhet och lugn.
Svart – ger styrka och allvar.
Grått – oinspirerande.
Gult – ökar energin och förhöjer intellektet.


Faktorer för hälsosam design

Ljus: Grunden i ljussättningen bör alltid vara dagsljus med tillskott av artificiell belysning, något som kan vara stimulerande för både funktion och effekter.

Färg: Färg påverkar aktivitetsgraden. Gröna och blå färger är lugnande medan klarrött, orange och gult är aktiverande. En bra regel är att ju kortare tid man vistas i ett rum desto starkare färger kan man ha. I till exempel kopieringsrummet passar starka färger medan milda färger är bättre på själva arbetsplatsen.

Form: Organiska oregelbundna former, såsom mönstrade golv och mattor i ovanliga former, är mer stimulerande än räta linjer. Satsa hellre på skulpturer än dyra tavlor. Som de stenåldersmänniskor vi är, mår vi också bra av trä, sten och andra naturmaterial.

Vatten: Rätt använt ger vatten stimulans och harmoni. Porlande vatten i receptionen, akvarier i eller emellan arbetsrummen är lätta att tillföra och upplevs som rogivande och avstressande. Fuktar dessutom luften och får oss att må bra rent fysiskt.

Växter: Växter handlar om både färg och form, men också om konkret liv. Använda på rätt sätt är de en friskfaktor. Satsa på mycket stora djungellika växter, inte bara på små blomkrukor i fönstren. De renar och fuktar dessutom den luft vi andas.

Ljud: Naturens ljud, såsom porlet av vatten, ger energi medan felaktiga ljud, såsom surrande ventilation och pipande skrivare, stjäl energi.

Margaretha Eldh

Taggar: