Publicerad 7 oktober 2009

Hur hanterar företagen krisen

Sakteligen verkar världsekonomin återhämta sig. I Sverige har den värsta varselvågen dämpats men arbetslösheten är fortfarande hög. Arbetsliv bad arbetsmarknadens parter ge sin syn på hur företagen hittills hanterat den ekonomiska krisen.

Stefan Wiberg, arbetsmiljöhandläggare IF MetallVår uppfattning är att arbetsgivarna borde satsa mycket mer på kompetensutveckling på sin arbetsplats. I en krissituation är det viktigt att ha fokus framåt. I stället för att varsla bör arbetsgivarna ge de anställda möjligheter till kompetensutveckling. Då står vi också tryggare och starkare när det vänder igen.

Björn Hammar, företagsrådgivare Teknikföretagen
Företagens sätt att hantera krisen innehåller alla varianter, från varsel, uppsägning och nedläggning till förkortad arbetstid, lönesänkning och utbildning. Situationen är oerhört tuff. Även våra flaggskepp och företag som 2008 hade fulla orderböcker har det enormt besvärligt genom att beställningar dragits tillbaka. Många gör vad de kan för att behålla personal och kompetensutveckla under detta stålbad.

Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöombudsman Handelsanställdas förbund
Det saknas riskbedömningar inför neddragningar. Rutiner för att bedöma fysiska risker finns i viss mån men de organisatoriska riskerna glöms ofta bort. Det är naivt att tro att neddragningar inte får några märkbara konsekvenser. Neddragningar drabbar även de som blir kvar – genom till exempel ökad stress och söndrade arbetsgrupper. Företagen tar tyvärr också chansen att övervarsla.

Jan Arvidsson, företagsrådgivare Transportgruppen
I senaste Transportindikatorn (se förklaring nedan)uppger drygt en tredjedel av de företag vi frågat att de investerar för att vara stärkta när konjunkturen vänder uppåt igen. Bland annat ser man över den interna organisationen och satsar på utbildning och kompetensutveckling. Vi har även avtal med IF Metall om minskning av arbetstiden med 20 procent fram till den 20 mars 2010, vilket några medlemsföretag tillämpar sig av i dag.

Transportindikatorn är en undersökning som görs av Transportgruppen och Handelns utredningsinstitut.

Taggar: