Publicerad 18 augusti 2010

Så gör du det lätt att börja jobba igen

Föräldralediga och långtidssjukskrivna förlorar ofta kontakten med sin arbetsplats. Det passar en del bra, medan andra känner sig åsidosatta och bortglömda. För dig som arbetsgivare är det viktigt att vara lyhörd för de anställdas önskemål.

Ju längre en medarbetare är borta från jobbet desto svårare blir det att komma tillbaka, oavsett om det handlar om sjukdom eller föräldraledighet. Det här gör att arbetsgivaren dels bör ha en policy och en beredskap för hur man hanterar de här frågorna och dels se till att den efterlevs.

– Det handlar inte bara om att ha en rak och tydlig kommunikation. Minst lika viktigt är att sköta de löpande kontakterna på ett snyggt sätt, säger Elisabeth Johansson som är karriärcoach på fackförbundet Jusek.

En del medarbetare föredrar att inte ha någon som helst kontakt med sin arbetsgivare, men överraskande många vill känna sig delaktiga även om de är hemma.

– Klara ut de här frågorna på ett så tidigt stadium som möjligt. Det underlättar sedan i det kommande arbetet med att få den sjukskrivne att komma tillbaka, säger arbetsmiljökonsult Inger Malmberg.

 

Så här gör du:

Allmänt

Skapa en policy för hur företaget ska hantera frågor kring föräldraledighet och långtidsjukskrivningar. Ingen får diskrimineras om de behöver vara borta från jobbet en längre tid, men lagen ger ändå utrymme för tolkningar. Ska de anställda få behålla och använda sin mobiltelefon, sin bärbara dator eller ska de ha tillgång till personalvårdsförmåner som till exempel gymkort?

Inför föräldraledighet
Ha ett tidigt möte som enbart handlar om den planerade föräldraledigheten. Hitta en lösning som passar både den anställde och företaget. Ska det förekomma mycket kontakter är det bra att komma överens om de ska ske via e-post, telefon eller brev.Låt den anställde vara med i tillsättningen av vikarie. Detta är viktigt eftersom vikarien kommer att påverka hur både arbetssituationen och arbetsuppgifterna ser ut efter föräldraledigheten.

Inför långtidssjukdom
Går det att ha ett samtal inför sjukskrivningen är det bra. Även här bör man gå igenom hur de löpande kontakterna mellan arbetsgivaren och den anställde ska ske och hur framtida rehabiliteringsåtgärder ska planeras. Om sjukskrivningen kommer plötsligt och beror på en allvarlig sjukdom bör kontakterna med den anställde ske i samråd med läkare eller de anhöriga.

Under föräldraledighet
Håll kontakten som planerat. Bjud gärna in till firmafester, avtackningar eller lussefika. Glöm inte att involvera medarbetaren i löne- och utvecklingssamtal, vilket är ett vanligt misstag som många gör.

Under långtidssjukdom
Informera den sjukskrivne om vad som är på gång i företaget och hur den kommande rehabiliteringen kan komma att se ut. Se även till att ha kontakt med Försäkringskassan för att veta var i rehabiliteringskedjan medarbetaren befinner sig.

Efter föräldraledighet
Gör en avstämning senast två månader innan den anställde ska börja jobba. Tänk på att alla har rätt att gå ned till 75 procents arbetstid tills dess barnet fyller åtta år, men många vill hellre lösa arbetssituationen med flexibla arbetstider och/eller andra arbetsuppgifter.

Efter långtidssjukdom
Ha ett möte där ni tillsammans går igenom åtgärder som till exempel arbetsträning, ändrade arbetsuppgifter, omplacering eller flexibla arbetstider. Andra åtgärder som brukar ge bra resultat är anpassning av arbetsplatsen eller inköp av olika typer av arbetshjälpmedel. 

Peter Fredriksson

Taggar: