Publicerad 27 januari 2010

Ta hjälp med lyften för att undvika skador

Tekniken för lyfthjälpmedel utvecklas snabbt. Det finns många bra alternativ för att ta bort tunga lyft.

Det finns inga klara gränser för hur tunga lyft som kan accepteras på jobbet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter anger att det i de flesta fall är olämpligt att hantera bördor som är tyngre än 25 kg, och lyft på mer än 7 kg ska utredas. Men det är under idealiska förhållanden, det vill säga enstaka lyft där det tunga kan hållas nära kroppen.

Om lyften sker ofta, eller om bördan är svår att greppa, ska lyftas högt eller hanteras långt från kroppen ökar skaderisken.

Om den som lyfter måste arbeta med armarna utsträckta från kroppen anses manuella lyft på mer än 15 kg vara olämpliga och lyft från 3 kg ska utredas.

Om resultatet av utredningen visar att manuella lyft är olämpliga behövs någon form av lyfthjälpmedel. Det har skett en snabb utveckling de senaste åren som innebär att det finns hjälpmedel för det mesta som behöver lyftas, till exempel säckar, tunnor och bildäck. Framförallt är det vakuumlyftar som utvecklats för allt fler användningsområden, som att lyfta bagage på flygplatser och begagnade tv-apparater på återvinningscentralen.

 

Arbeta säkert med lyftanordningar

Att använda lyfthjälpmedel skonar kroppen från belastning. Samtidigt är det viktigt att hjälpmedlen används på rätt sätt, annars kan de orsaka andra typer av skador, till exempel om last glider eller rasar, eller att en upphängd lyft-anordning faller ner. En riskbedömning ska alltid göras innan en lyftanordning tas i bruk.

 

  • Utrustningen ska underhållas och kontrolleras regelbundet. Viss utrustning ska även besiktigas, till exempel fordonslyftar.
  • Lyftanordningarna får bara användas av personer som har dokumenterade kunskaper om hur de ska användas.
  • Utrustningen får inte överbelastas. Det ska finnas information tillgänglig om tillåten maxbelastning och vikten på det som ska lyftas.
  • Det ska finnas instruktioner och rutiner för arbetet.
  • Lyftredskap (t ex öglor, krokar eller lyftstroppar) ska vara rätt anpassade för uppgiften och kontrolleras så att de är oskadade.
  • Rätt personlig skyddsutrustning för uppgiften ska användas, till exempel skyddsskor och skyddshandskar.
  • Ingen ska vistas i riskområdet när lyft pågår.

HÄR ÄR DE VANLIGASTE TYPERNA AV LYFTANORDNINGAR:

Kranar och svängkranar används för många lyft i bygg- och anläggningsbranschen. Kranar av olika slag används  på liknande sätt som telfrar inom industrin när lyften sker inom ett begränsat område.

Telfer är en lyftanordning som består av en vagn med maskindrivet lyftblock. Telfern rullas vanligtvis under en balk eller på en räls. Används ofta inom industrin och kan kopplas till en mängd olika lyftredskap som lyfthandtag, lyftstroppar etc.

Vakuumlyften använder sugproppar för att fästa på det som ska lyftas, transporteras eller tiltas. Finns i många varianter, till exempel för plana ytor (skivlyft) och för annat, till exempel kartonger, säckar och backar.

Magnetlyftar fungerar på liknande sätt som vakuumlyftar och används för lyft av exempelvis järn och stål.

Lyftbord finns både på hjul och som stationära modeller och kan förutom att lyfta även användas som höj- och sänkbara arbetsplattformar.

Pelarlyftar är till skillnad från många andra lyfthjälpmedel inte takhängda utan placeras på golvet. Pelarlyftar kan kombineras med bord, vridfunktioner och annat vilket gör att de kan passa som komponenter i specialbyggda konstruktioner. Det finns även mobila pelarlyftar.

Fordonslyftar är specialbyggda lyfthjälpmedel för lättare eller tyngre fordon.

Helene Thornblad

Taggar: