Forskning

334 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar om arbetsmiljöforskning, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Han vill få vibrationsskadade att söka hjälp i tid

2021-09-22

Arbete med vibrerande maskiner kan leda till livslånga besvär och handikapp. Trots det söker många hjälp för sent. Varför det är så och hur man kan ändra beteendet ska ett forskningsprojekt i Lund försöka ta reda på.

Jobbtrivseln ökar med åldern

2021-09-15

Arbetstagare i 60-årsåldern och uppåt upplever sina jobb som mer meningsfulla och mindre stressande och ansträngande än tidigare. Det visar två studier från Stockholms universitet.

Klurigt jobb minskar risken för demens

2021-09-09

Kognitivt stimulerande arbetsuppgifter och hög utbildning kan minska risken för demens. Det visar en internationell forskningsstudie där även svenska forskare medverkat.

Arbetsmiljöförbättringar även bra för klimatet

2021-09-06

Kan sjöfartens klimatomställning även förbättra arbetsmiljön ombord? Den frågan ställer sig nu forskare i ett nytt projekt som ska undersöka buller och vibrationer på fartyg.

Nyttigt att bli störd

2021-08-31

Njuter du av att jobba hemma för att du inte blir störd av kollegor? Tänk igen – en ny forskningsstudie visar nämligen att sådana avbrott är bra för känslan av tillhörighet och de kan väga upp andra negativa aspekter i arbetsmiljön.

Dags att väga in klimatet i arbetsmiljöarbetet

2021-08-16

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel visar tydligt att klimatkrisen redan är här och att extrema väderhändelser kommer bli allt vanligare. Det är hög tid att ta höjd för det i arbetsmiljöarbetet, enligt Karin Lundgren Kownacki, analytiker inom klimatanpassning på SMHI.

Bra att cykla till jobbet trots avgaser

2021-06-18

Att jobba i en miljö med mycket luftföroreningar eller att bo i ett trafikerat område ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Men nu visar en studie att fysisk aktivitet kan motverka de negativa hälsoeffekterna.

Förfrysning ökar risken för vita fingrar

2021-06-09

Nervskadan vita fingrar kan uppstå efter arbete med vibrerande maskiner samt om man arbetat utomhus när det är kallt. Nu visar en ny avhandling att förfrysning tidigare i livet ökar risken att drabbas.

Många vinster med att jobba ute

2021-06-01

Lättare att lösa problem, ökad kreativitet och större välbefinnande. Det är några av vinsterna med att ta med sig jobbet ut i naturen. Men för att det ska ske krävs förstående chefer och en organisationskultur som tillåter det, enligt en ny studie.

Ny studie visar: den psykiska pressen har varit värst

2021-05-31

Tyngre och stressigare men framförallt mer psykiskt påfrestande. Så beskriver hälso- och sjukvårdsanställda hur deras arbete påverkats av pandemin. Av de som själva fått covid-19 har nästan var tredje varit svårt sjuk.

Hon ska undersöka självmord i byggbranschen

2021-05-27

Självmord är vanligare i arbetaryrken än bland tjänstemän. I en ny studie ska kopplingar mellan yrke och suicidalt beteende kartläggas, med särskilt fokus på byggbranschen.

Att stå och jobba är inte alltid lösningen

2021-05-26

Att stillasittande, både på jobbet och fritiden, kan leda till hjärt-kärlsjukdom, fetma och överdödlighet är känt sedan länge. Men att höja sitt skrivbord och stå en stor del av arbetsdagen är inte heller lösningen. Det kan vara lika passivt som att sitta länge, enligt ny forskning.