2014

31 artiklar

Skadliga kemikalier finns kvar

2014-12-16

De som jobbar med härdplaster, rivningsarbete på dammiga byggen eller med gruvmaskiner är allra mest utsatta för skadliga kemikalier. Det visar en kartläggning som finska Arbetshälsoinstitutet gjort.

Onödiga arbetsuppgifter en hälsorisk

2014-12-10

En ny dansk studie visar att arbetsuppgifter som upplevs som onödiga både kan orsaka stress och leda till psykisk ohälsa. Störst konsekvenser får det för personer som redan från början upplevde sig må sämre psykiskt.

Hej då jobbet?

2014-12-03

Tidigare var det pensionssystemets utformning som avgjorde när vi gick i pension. I dag spelar arbetsmiljön en allt större roll för hur länge vi kan och vill jobba. Stress, tunga arbetsmoment och åldersdiskriminering gör att många väljer att sluta i förtid.

Skiftarbete kan ge sämre minne

2014-11-24

Skiftarbete kan påverka hjärnan negativt. Det gäller i synnerhet personer som arbetat skift under många år. Det framgår av en stor brittisk forskningsstudie.

Så farlig är svetsröken

2014-11-21

Så mycket som var tredje svetsare har förhöjd halt av mangan i blodet. Ett nytt forskningsprojekt visar hur det skadliga ämnet når hjärnan via svetsröken.

Studentuppsats gav bättre arbetsmiljö

2014-11-18

KTH-studenten Kristina Lagerstedts uppsats om bärvästar för brevbärare har lett till att flera tusen brevbärare i dag har en bättre arbetsmiljö. Nyligen fick hon pris för bästa arbetsmiljöuppsats och ett stipendium på 15 000kr.

Anställda ersätts med robotar

2014-11-13

Den svenska arbetsmarknaden står inför en dramatisk omvälvning. Om 20 år kan hälften av dagens anställda ha ersatts med digital teknik, visar en ny rapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning.