Publicerad 3 juli 2014

Arbetstiden ökar för högutbildade

På 70-talet var det gruppen högutbildade som arbetade minst. Nu är det tvärtom högutbildade som tillbringar flest timmar på jobbet.

Högutbildade kvinnor och män i Europa arbetar betydligt mer än deras akademikerföräldrar gjorde på 70-talet. Det visar en undersökning från sociologiska institutionen vid University of Oxford. Studien bygger på data om arbetstid som sträcker sig från 1961 till i dag.

På 70-talet var den genomsnittliga arbetstiden som lägst. En högutbildad man lönearbetade då i genomsnitt 5 timmar och 50 minuter och hemarbetade 2 timmar och 30 minuter. Idag lönearbetar högutbildade 6 timmar och 10 minuters och ägnar 3 timmars åt hemarbete per dag.

En förklaring tros vara en förändrad syn på arbete där lönearbete fått betydligt högre status de senaste 100 åren. Tidigare var arbete en börda som föll på dem som stod lägst ner på samhällsstegen, medan det i dag är mer av ett privilegium för de som har det gott ställt.

– Förr i tiden var karriärutveckling ganska statisk. Man började till exempel som lärling på en bank, blev assistent och sen administratör och så vidare. I dag är arbete mycket mer av en identitet för högutbildade och man måste hela tiden visa sitt värde som individ. Det är ökad konkurrens och man behöver specialisera sig, säger Helge Hvid, professor i sociologi vid Roskilde universitet i en kommentar.

Marianne Zetterblom

Taggar: Arbetstid