Självscanner i matbutik

Publicerad 13 november 2014

Anställda ersätts med robotar

Den svenska arbetsmarknaden står inför en dramatisk omvälvning. Om 20 år kan hälften av dagens anställda ha ersatts med digital teknik, visar en ny rapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning.

I den aktuella rapporten framgår det att de ökade satsningarna på digitalisering, automatisering samt robotisering kommer att slå ut yrkesgrupper som arbetar med till exempel kassahantering, försäljning och bokföring. Samtidigt finns det mycket som tyder på att personliga egenskaper som empati och kreativitet kommer att bli allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden.

Eva Regårdh är kommunikationschef på Stiftelsen för Strategisk Forskning och hon medger att hon själv är överraskad över den snabba utvecklingen.

– Vi trodde först att vår intellektuella förmåga skulle bli svår att automatisera, tills en dator slog Kasparov i schack 1997. Nu finns det mängder med exempel där datorerna outsmartar oss. Däremot har det visat sig svårt att få en dator att interagera socialt. Självklart kan maskiner inte ha empati, de kan förvisso ha algoritmer som ger uttryck för empati, men de har inte den äkta känslan.

Människor som medvetet sökt sig till yrken där det inte ställs så höga krav på kreativitet kan få det mycket svårt i framtiden anser Eva Regårdh.

Det ställer enligt henne nya krav på staten, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna.

– Framförallt staten borde vara betydligt mer proaktiv. De flesta av våra ledande politiker är kvar i industrisamhällets logik. Dessutom saknas det en debatt i Sverige om digitaliseringens effekter. I USA diskuteras detta mycket mer, det är i alla fall mitt intryck efter flera besök där. Technology and Policy är till exempel en egen akademisk disciplin med framstående forskare.

Fakta:

Rapporten presenteras på Kunskap & Framtid 14-16 november, Svenska Mässan i Göteborg. www.stratresearch.se/Documents/Folder.pdf

Peter Fredriksson

Taggar: Verktyg och produkter