Publicerad 10 november 2014

Buller drabbar hörselskadade hårt

Hörselskadade på jobbet påverkas mer negativt av buller än vad deras normalhörande kollegor gör. De mår sämre fysiskt och mentalt och de blir också tröttare både under och efter arbetstid. Det visar en ny avhandling.

Det är inte bara äldre och pensionärer som lider av hörselproblem. Hela 800 000 yrkesverksamma personer i Sverige har en hörselnedsättning och är därmed extra känsliga för buller.

– Buller har väldigt stor inverkan på människor med hörselnedsättning. I den här studien har vi undersökt hörselskadades förmåga att lösa vissa arbetsuppgifter i bullermiljöer. Studien visar att de är känsligare för starka bullernivåer och att det påverkar deras kognitiva förmågor, som att tänka och lösa problem, säger Håkan Hua, forskare vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.

I studien har 40 personer med en medelålder på mellan 40 och 47 år testats. De har representerat olika yrken, som förskolepersonal, industriarbetare, tjänstemän och vårdpersonal, och har delats in i två grupper. Den ena har bestått av personer med bra hörsel, den andra av personer som dagligen använder hörapparat och har en lätt till måttlig hörselnedsättning. De har utsatts för olika typer av oljud från bland annat kontorsmiljö, trafik och förskola.

Resultaten visar att det inte bara är de kognitiva förmågorna hos hörselskadade som kan påverkas utan även det sociala samspelet mellan kollegor.

En slutsats i avhandlingen är att det finns mycket kvar att göra i arbetslivet för att underlätta för personer med hörselnedsättning.

– Det skulle till exempel gå att göra mer år rumsakustiken. Men överlag är det också viktigt att kollegor och arbetsgivare blir medvetna om hur hörselskadade människor har det på arbetsplatserna. Det är lätt att tro att en hörapparat löser allt, men så är det uppenbarligen inte. Vi kan ana i resultatet och i tidigare forskning att en intressant grupp att titta vidare på är yngre kvinnor och förskolepersonal med hörselnedsättning.

Avhandlingen bygger på fyra studier, men är indelad i en kvantitativ del och en kvalitativ del. I den kvantitativa delen så rekryterades 40 individer (20 med hörselnedsättning och 20 med normal hörsel) som fick genomföra olika experiment. I den kvalitativa studien ingick 15 intervjupersoner. Studien har genomförts i samarbete med forskare vid Örebro universitet.

Läs mer om studien.

 

Marianne Zetterblom

Taggar: Buller