Publicerad 17 oktober 2014

Byta jobb viktigt för långtidssjuka

Långtidsskrivna har lättare att komma tillbaka till arbetslivet om de byter jobb. Det visar en ny studie från Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting.

Studien, som är den första i sitt slag, har tittat närmare på om personer som tidigare varit långtidssjukskrivna (mer än 180 dagar) för närvarande arbetar eller är sjukskrivna . Resultatet visade att betydligt fler av dem som bytt jobb var kvar i arbete än dem som försökt komma tillbaka till sin gamla arbetsplats.

Gun Johansson är en av rapportförfattarna och hon menar att det finns flera förklaringar till resultatet.

– En självklar tolkning kan vara att de som byter jobb har bättre hälsa än de som inte gör det. En annan tolkning är att jobbyten gjordes till bättre anpassade jobb och att de här personerna därmed fick en ökad arbetsförmåga.

I och med att den så kallade rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen infördes 2008 har Försäkringskassan fått hårdare krav på sig att kräva att långtidssjuka ska prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukskrivning.

Även om resultaten i studien visar på att det är bra för den här kategorin av sjukskrivna att byta jobb finns det mycket som tyder på att det är väldigt svårt för den som varit sjuk en längre tid.

– Tidigare sjukskrivna är inte en attraktiv grupp att anställa. Om vi har ett sjukförsäkringssystem som har kraftiga drivkrafter för att sjukskrivna ska byta jobb tror jag att detta förhållande behöver beaktas i en arbetsmarknadspolitik som möter upp sjukförsäkringen, säger Gun Johansson.

Hon anser att även om resultatet från studien tyder på att jobbyte kan vara en effektiv arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd finns det en obalans.

– Om jag ser på systemet i dag så driver rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen på individen att byta jobb, men motsvarande system som driver på arbetsgivare att anställa saknas. Det finns med andra ord en stor risk att enskilda individer kan fara illa i ett sådant system.

Studien

Studien "Rörlighet på arbetsmarknaden bland sjukskrivna" är finansierad av AFA Försäkring. Eftersom den studerat förhållandena före 2008 är den inte en utvärdering av rehabiliteringskedjan.

Läs mer i rapporten. 

Peter Fredriksson

Taggar: Rehabilitering