Publicerad 28 maj 2014

Chip gör det möjligt att höra trots buller

Tack vare ett litet chip, mindre än tre millimeter, är det nu möjligt att skilja ut mänskligt tal från buller i omgivningen. Enligt forskarna bakom uppfinningen ska det vara möjligt att stå bredvid en jetmotor och prata utan att bli störd av dånet.

Brandmän, industriarbetare och lärare. Det är bara ett axplock av alla yrkeskategorier som kan dra nytta av chipet som kan skilja ut mänskligt tal från oljud.

– Det nya med vårt chip är att ljudkällan kan komma från vilken riktning som helst, det kan chipet själv känna av och sortera bort, säger Nedelko Grbic, docent inom signalbehandling vid Lunds tekniska högskola och en av forskarna bakom uppfinningen.

Han berättar att chipet kan användas i alla bullriga miljöer för att underlätta kommunikationen och minska risken för hörselskador. Det skulle till exempel kunna monteras i hörselkåpor för att göra det lättare för industriarbetare att prata med varandra.

– Då kan man prata med sina kollegor utan att behöva lyfta på kåpan och utsätta örat för oljud, säger Nedelko Grbic.

När chipet finns integrerat i en smartphone betyder det att man kan stå och prata på till exempel en byggarbetsplats eller annan bullrig miljö och ändå höras klart och tydligt av mottagaren. Fler exempel på användningsområden är kommunikationssystem i flygplan, inom motorsporten och nödkommunikation i tunnlar och broar.

– Man förstärker alltså bara talet och inte alla ljud runtomkring, säger Nedelko Grbic.

Kerstin Hansson

Taggar: BullerVerktyg och produkter