Publicerad 12 september 2014

Bra relationer viktigare än kompetens

De inbördes relationerna i ett team eller en grupp är ofta viktigare än de enskilda medlemmarnas personlighet och kunskaper. Det visar en ny studie. ny forskning från det danska tekniska universitet DTU Compute.

Framgångsrika gruppers prestationer beror ofta mer på att medlemmarna har en stark inbördes relation och kan samarbeta än vilka kunskaper och färdigheter som de enskilda individerna har. Det framgår av en studi från det danska tekniska universitetet DTU Compute som nyligen publicerades i Nature Scientific Reports.

– Grupper där medlemmarna har starka inbördes band är betydligt bättre på att utföra svåra och komplexa uppgifter än grupper där man inte har samma starka relationer, konstaterar docent Sune Lehmann från DTU Compute, som genomfört studien tillsammans med forskare från MIT Media Lab.

Han menar att det finns flera fördelar med att ha ett stort nätverk och tillgång till mängder av kunniga medarbetare, men att man i många situationer hellre bör se till kvaliteten i relationerna.

Även om studien tydligt visar att relationerna är det viktigaste har forskarna ännu inte identifierat exakt vilka som är de bakomliggande mekanismerna. Därför vill man heller inte ge några konkreta råd om hur man bör sätta samman framgångsrika team.

– Men det finns indikationer på att det är viktigt att vårda de nära relationerna på arbetsplatsen, eftersom det är lättare att fördela arbetsuppgifterna mellan sig i ett team när man känner till varandras styrkor och svagheter, säger Sune Lehmann till Arbejdsmiljøviden.

Veta mer?

Peter Fredriksson

Taggar: RelationerArbetsklimat