Hårfärgningsmedel

Publicerad 6 oktober 2014

Hårfärg kan ge cancer i urinblåsan

Frisörer kan löpa risk att få cancer i urinblåsan av farliga ämnen i hårfärgningsmedel. Det visar en ny studie vid Lunds universitet. Det är viktigt att använda handskar och att byta dem ofta, enligt forskarna.

På 1970-talet visade det sig att de hårfärgningsmedel som då användes kunde ge cancer. De förbjöds och ingredienserna ändrades, säger Gabriella Åkerman, doktorand vid Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

– Vi vet inte så mycket om hur dagens färger påverkar dem som exponeras för dem. Om det finns en ökad risk så gäller den främst cancer i urinblåsan, säger hon.

Tillsammans med sina forskarkolleger har hon nu undersökt (se faktaruta) förekomsten av aromatiska aminer i blodet hos nästan 300 frisörer. Det visar sig att halten av det cancerframkallande ämnet orto-toluidin i blodet ökar med antalet hårfärgningar som frisören utför. Orto-toluidin, som bland annat förekommer inom gummiindustrin och även finns i cigarettrök, har visat sig kunna orsaka cancer hos människor.

– Ju oftare frisören hade färgat kundernas hår med ljus hårfärg, desto högre var halten av orto-toluidin i blodet. Även permanentbehandlingar verkade öka halten av orto-toluidin, säger Gabriella Åkerman.

Ett annat ämne, meta-toluidin, ökade i takt med antalet färgningar med både ljus och mörk hårfärg. Men man vet ännu inte om meta-toluidin är cancerframkallande för människor. För de övriga ämnen som undersöktes fann forskarna inga samband.

Det behövs ytterligare studier för att med säkerhet kunna säga om hårfärgningsmedel är farliga för dem som kommer i kontakt med dem, som frisörer eller konsumenter. Effekten av att använda handskar och eventuella skillnader mellan olika preparat behöver också studeras närmare, enligt Gabriella Åkerman.

Även om halterna av farliga ämnen är låga, och riskerna därmed kanske inte så stora, råder hon frisörer att skydda sig när de arbetar med hårfärgningsmedel och permanentbehandlingar.

– Det är väldigt viktigt att vara försiktig. Använd engångshandskar av vinyl och byt dem ofta, helst efter varje moment. Släng handskarna när du har använt dem.

Råd till frisörer

- Använd opudrade engångshandskar av vinyl. Med gummihandskar finns en risk för allergi.
- Byt handskar efter varje moment, det vill säga använd ett par då du applicerar färg, ta nya då du sköljer osv.
- Använd handskar då du klipper nyfärgat hår, eller klipp före färgning.
- Släng alltid använda skyddshandskar.

Om studien

Forskarna har mätt halten av åtta aromatiska aminer, som är eller misstänks vara cancerframkallande, i blodet hos frisörer. Ett av ämnena i gruppen (orto-toluidin) har visat sig kunna ge cancer hos människor och försöksdjur. Forskarna mätte halterna av aromatiska aminer i blodet på 295 frisörer och 32 kunder som färgade håret regelbundet. De jämfördes med en grupp på 60 personer som inte färgade håret. Alla var kvinnor och ickerökare. Resultatet talar för att frisörer i sitt arbete med hårfärgningsmedel utsätts för kemiska ämnen som kan vara cancerframkallande. Studien finansierades av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Margareta Edling

Taggar: Kemikalier