Publicerad 29 september 2014

Insektsgift ökar risk för Parkinsons

Den som arbetar med bekämpningsmedel löper nästan dubbelt så hög risk att drabbas av Parkinsons sjukdom. Däremot finns inget stöd för att svetsrök ökar risken för sjukdomen. Det visar en ny forskningsöversikt.

Lantbrukare, frukt- och grönsaksodlare och skogsbrukare är yrkesgrupper som kommer i kontakt med pesticider eller bekämpningsmedel i arbetet och som enligt en ny kunskapsöversikt, finansierad av AFA Försäkring, löper dubbelt så hög risk att drabbas av Parkinsons sjukdom. Den som har en ärftlig benägenhet att få Parkinsons sjukdom är extra sårbar.

– Pesticider som insektsgifter är farligare än andra gifter. Det beror på att de är gjorda för att slå ut organismer som har samma biologiska system som människor, sa Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor i neurologi och specialist i arbets- och miljömedicin vid Örebro universitet, när han presenterade studien.

För att förebygga sjukdomen ska man i första hand sträva efter att använda så lite bekämpningsmedel som möjligt. Personer som arbetar med frukt och grönt ska ha tillgång till bra skyddsutrustning.

– Det värsta är om man jobbar i växthus och besprutar växter med bekämpningsmedel. Då sprids giftet i aerosolform (luftburna partiklar reds. anmärkning) och når direkt hjärnan via inandning, sa Lars-Gunnar Gunnarsson.

Svetsrök kan inte leda till Parkinsons sjukdom men den kan ge liknande symptom. Det har tidigare funnits misstanke om att exponering för metaller skulle ökar risken för Parkinsons, men forskningen visar tvärtom att exponering för låga halter metaller minskar risken.

Överraskande nog visar studien också att rökning skyddar mot Parkinsons sjukdom. Nattarbete, som ökar risken för en rad andra sjukdomar, verkar också skydda mot Parkinsons men varför har forskarna inget svar på. Även det kvinnliga könshormonet östrogen har en skyddande effekt.

Fakta

Parkinsons sjukdom är en relativt ovanlig men allvarlig neurologisk sjukdom. 22 000 personer lever med sjukdomen i Sverige i dag. Sjukdomen har en mycket påtaglig påverkan på den drabbades livskvalitet. Rörelseproblem, stelhet och skakningar är några symptom.

Marianne Zetterblom

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskadorKemikalier