Publicerad 9 oktober 2014

Kvinnors arbetsmiljö har försämrats

Könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden minskar och det finns ett ökat intresse för jämställdhetsfrågor på landets arbetsplatser. Samtidigt har kvinnors arbetsrelaterade hälsa blivit sämre. Det är några av slutsatserna i två forskningsantologier som Delegationen för jämställdhet i arbetslivet presenterade i går.

Könssegregeringen på arbetsmarknaden minskar, enligt en ny rapport från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) som på uppdrag av regeringen ska verka för ett jämställt arbetsliv.

– Sverige hade länge den mest könssegregerade arbetsmarknaden i Europa men det verkar ha förändrats. Det finns fler kvinnor i mansdominerade yrken och andelen kvinnor i kvinnodominerade yrken minskar, sa Lena Abrahamsson, professor vid Luleå tekniska universitet, när hon presenterade rapporten, på ett seminarium arrangerat av rekryteringsbolaget Proffice.

Lena Abrahamsson sa också att intresset för jämställdhetsfrågor ökar ute på landets företag.

– Det ser jag som väldigt positivt. När jag pratar med företag upplever jag att det finns många bra förändringsprojekt och det förs bra och seriösa diskussioner, sa hon.

Den bästa arbetsmiljön finns enligt rapporten inom könsblandade yrken. Det är också på könsblandade arbetsplatser som de bästa förutsättningarna finns för att kunna förena jobb med familjeliv.

– Det finns en föreställning om att det skulle vara lättare att förena jobb med ansvar för barn om man har ett yrke som är kvinnodominerat, men det verkar vara precis tvärtom. Det är inte inom de kvinnodominerade yrkena som flexibiliteten och möjligheten att styra över arbetstider är störst, sa Lena Abrahamsson.

Även om jämställdhetsarbetet sakta verkar gå framåt innehåller rapporten även en del nedslående resultat. Kvinnors psykosociala arbetsmiljö och arbetsrelaterade hälsa har blivit sämre, enligt Lena Abrahamsson.

Rapporten innehåller även siffror kring sysselsättning och arbetstid kopplat till kön. När det gäller sysselsättningsgrad märks ingen skillnad mellan könen. Där verkar istället ålder ha en större påverkan på möjligheten att få jobb. När det gäller arbetstid så ökar den något för kvinnor, men fortfarande är det långt kvar till en jämn fördelning mellan könen. Något som är problematiskt, enligt Lena Abrahamsson, eftersom arbetstid är en av de viktigaste markörerna för ett jämställt arbetsliv.

JA-delegationen släppte samtidigt rapporten ”Inte bara jämställdhet. Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet”. Där konstateras att jämställdhet mellan könen inte är tillräcklig eftersom arbetslivet är segregerat på fler ledder än så.

– Studier visar till exempel att läkares och lärares psykosociala arbetsmiljö ser olika ut beroende på vilket land de är födda i, sa Anna Hedborg, JA-delegationens ordförande i en kommentar.

Ladda ned rapporterna här

Marianne Zetterblom

Taggar: JämställdhetDiskriminering