Publicerad 26 augusti 2014

Lönsamheten ökar när de anställda trivs

Det finns mycket starka samband mellan god arbetsmiljö och företagens lönsamhet. Det visar en forskningsrapport från Nordiska ministerrådet som bygger på data från fyra nordiska länder.

Nordiska ministerrådet är initiativtagare till ett treårigt forskningsprojekt där forskare i Danmark, Norge, Finland och Sverige analyserat den fysiska och den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för produktivitet och lönsamhet. Själva rapporten bygger på ett omfattande datamaterial som samlats in under tio års tid. Resultatet visar på mycket starka samband mellan god fysisk arbetsmiljö och trivsel och företagens produktivitet. Det gäller för alla fyra länder som deltagit.

– Jag har förespråkat i 30 år att det finns ett samband mellan god arbetsmiljö och produktivitet. Det är roligt att det nu finns en stor nordisk studie som visar det, säger Ulf Johanson, professor vid Mälardalens högskola, och en av dem som ingått i forskningsprojektet.

I Sverige har utbildningsnivån betydelse för hur man trivs på jobbet. På arbetsplatser som kräver högre utbildning trivs de anställda bättre än på arbetsplatser som inte kräver det. Det sambandet är inte lika tydligt i de övriga nordiska länderna.

När det gäller stress och den psykosociala arbetsmiljön har forskarna inte kunnat hitta lika starka samband som visar att det påverkar produktiviteten. Men Ulf Johanson betonar att det inte betyder att det inte finns sådana samband.

– Jag tillhör dem som tror att det finns ett samband även där. Att det inte gått att påvisa beror förmodligen på underlaget. Där finns någon slags felkälla. Kanske har man inte ställt den typen av frågor i de undersökningar som ligger till grund för vår analys, säger han.

Lagarna för samkörning av dataregister ser olika ut i de olika nordiska länderna och därför har forskarna inte kunnat göra en samlad bedömning av hur sjukfrånvaro påverkar produktivitet och lönsamhet. Norge är det enda land där en sådan samkörning har gjorts. Men resultaten från Norge visar tydligt att sjukskrivningar påverkar produktiviteten negativt.

 

 

 

Marianne Zetterblom

Taggar: ArbetsmiljöarbeteStressMå bra