Buss

Publicerad 5 september 2014

Bussförare har svårt hålla sig vakna

Delade turer, speciellt där bussförarna har tidiga morgonpass, kan vara en stor trafikfara. Det visar en ny studie om bussförares arbetstider.

Hälften av bussförarna, 45 procent, har svårt att hålla sig vakna bakom ratten minst två gånger i månaden. Var femte säger också att de måste anstränga sig för att hålla sig vakna minst två till tre gånger i veckan. Och 19 procent, har under de senaste tio åren, varit med om minst en incident, där den egna tröttheten varit en bidragande orsak. De framkommer i studien "Bussförares arbetssituation kopplat till trötthet" som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har gjort. Studien kom till efter att Haverikommissionen slog fast att en av orsakerna till den svåra bussolyckan i Rasbo 2007, var just förarnas trötthet.

– Det mest alarmerande är de långa arbetspassen på tio timmar eller mer, som kombineras med tidig start på morgonen, säger Anna Anund, forskare vid VTI och projektledare för studien.

Andra skäl till att förarna hade svårt att hålla sig vakna var sömnbesvär och stress på jobbet.

– De som börjar tidigt och kör längre skift, sover också en timma mindre. Deras snittid ligger på 6,5 timmars sömn. Jämför med 7,5 timmar som vi räknar som optimal sömnlängd, säger Anna Anund.

15 procent av förarna lider även av misstänkt sömnapné- andningsuppehåll.

– Förarnas trötthet är inte bara en säkerhetsrisk, den innebär också en stor risk för dem själva. Vi vet att medellivslängden är lägre för bussförare, jämfört med befolkningssnittet. En arbetsmiljö som bidrar till att människor dör i förtid är inte okej.

Ansvaret för att komma till rätta med problemet, måste delas mellan bussförare och arbetsgivare, men även de som upphandlar transporterna, anser Anna Anund.

– Det är arbetsgivarens sak att se till att föraren får en rimlig tid för återhämtning. Samtidigt som det är förarens ansvar att verkligen se till att man återhämtar sig under den här tiden. Det går dock inte att bortse från att de som gör upphandlingen och de resurser som avsätts har stor betydelse. Man får vad man betalar för.

Forskarna föreslår bland annat att man ska undvika delade arbetspass. Likaså lång ledighet mellan arbetspassen.

– Det leder till långa arbetsdagar, vilket förarna upplever som tröttande. Det ska också finnas möjlighet att vila mellan passen.

Att ta en tupplur före eftermiddagspasset leder till en bättre vakenhet, säger Anna Anund.

De förare som lider av misstänkt sömnapné är en riskgrupp som måste utredas vidare och erbjudas behandling.

– Det är också viktigt att förarnas trötthet vägs in i företagets handlingsplan.

Fakta

Studien bygger på enkätstudier, analys av skiftscheman, förares sömn- och vakenhetsdagböcker, samt experiment på riktig väg med förare. Bakom studien står VTI, i samarbete med Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Keolis företagsledning.

Marita Andersson

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskadorArbetstid