Publicerad 28 maj 2014

Normer hindrar arbete på distans

Det flexibla arbetslivet är något av en myt. Trots att de tekniska förutsättningarna finns för att arbeta på distans föredrar de flesta att åka till jobbet. Orsaken är de sociala normer som styr på arbetsplatserna, visar en ny avhandling.

När Kristina Trygg, forskare i kulturgeografi vid Stockholms universitet, inledde sitt avhandlingsarbete hade hon en föreställning om att distansarbete var accepterat och vanligt förekommande i de flesta kunskapsintensiva företag. Men när hon började undersöka hur chefer och anställda inom management, pr  och kommunikation, förvaltning och forskning såg på arbetet i förhållande till tid och rum visade sig hennes bild inte stämma.

– Jag blev förvånad, helt klart. De här personerna har alla möjligheter att sköta sitt arbete från en annan plats och alla tyckte att de har ett väldigt flexibelt jobb. Ändå är de på arbetsplatserna, säger Kristina Trygg.

Orsaken är de sociala normer som finns i arbetslivet och som styr vårt beteende, menar hon. Många arbetsplatser har en stark närvarokultur och om man inte är på plats tror ingen att man jobbar. I de intervjuer Kristina Trygg gjorde uttryckte medarbetare irritation över de som distansarbetade. Cheferna å sin sida gav dubbla budskap till de anställda.

– De som var ansvariga för personalen kunde ändra sig i en och samma mening. Först hävdade de att allt var så flexibelt, men sedan sa de att de ville att personalen skulle vara på plats för det var där man gjorde ett bra jobb.

Rädslan för att missa något viktigt när man är borta är en annan norm som får anställda att frivilligt ägna ett par timmar varje dag åt att pendla till och från jobbet. Det gäller framför allt möten, både planerade och de informella, spontana möten som kan uppstå.

– Det är mötena man måste vara på, om det är formella möten vissa klockslag eller informella möten. Alla sa att det är den personliga interaktionen som är viktig.

Samtliga anställda i de nio företag som Kristina Trygg studerat hade fått smartphones och mobila datorer av sin arbetsgivare och kunde enkelt sköta sitt jobb hemifrån. En del hade också avtal om att jobba hemifrån vissa dagar. Ändå valde de att åka till jobbet.

– Det blev tydligt att kontoret var väldigt viktigt även om de satt i öppna kontorslandskap där det var svårt att jobba och koncentrera sig. De sa att vissa arbetsuppgifter, som att läsa eller förbereda en rapport, kunde man inte göra på kontoret. Det visade sig att det gjorde man hemma på kvällar efter arbetstid, säger Kristina Trygg.

IT-företag har länge legat i framkant när det gäller distansarbete. Men även där ser hon en trend att allt fler arbetsgivare föredrar att de anställda kommer till jobbet. Förra året förbjöd webbföretaget Yahoos vd Marissa Mayer sina 12000 anställda att arbeta hemifrån. Företaget ansåg att kreativiteten, produktiviteten och kvaliteten i arbetet ökade om de anställda var på sina arbetsplatser.

Forskning har också visat arbetsplatsen fungerar som en barriär gentemot privatlivet. Är man hemma slits man mellan tvätt, disk och andra vardagsgöromål och kravet på att jobba, vilket leder till stress.

– De jag intervjuade sa att de kände att de förväntades prestera mer när de var hemma. Sedan är det också väldigt ensamt att sitta hemma och jobba. Det är inte så roligt. Jag tror att man kommer på det efter ett tag, säger Kristina Trygg.

Men hur man klarar av att jobba på distans är väldigt individuellt. En del gör det utan att känna sig isolerade eller pressade. Andra gör det inte och väljer i stället att pendla till jobbet, även om det kanske innebär att de måste resa 20–30 mil varje dag.

Inställningen hos arbetsgivaren är också grundläggande om distansarbete ska fungera. Har cheferna en ambivalent inställning avskräcker det många från att jobba hemma, anser Kristina Trygg. Det måste finnas tydliga riktlinjer från ledningen och de anställda behöver uppmuntras och få hjälp att jobba hemifrån.

– Man tittar ju på sina chefer och gör som dem. Det är de som måste föregå med gott exempel för hur man ska jobba. Det genomsyrar vad som förmedlas, säger Kristina Trygg.

Avtal om distansarbete

  • Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetstagarens arbetsmiljö oavsett var denne har sin arbetsplats.
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller därför i samma utsträckning på distansarbetsplatsen som på huvudarbetsplatsen. Arbetsmarknadens parter har slutit ett ramavtal på europeisk nivå om distansarbete. Syftet är att det ska finnas ett gemensamt europeiskt ramverk att förhålla sig till när nationella regler och praxis tillämpas.

Så säger lagen

Medbestämmandelagen gäller vid distansarbete. Om arbetsgivaren vill förändra anställningsvillkoren för distansarbetare gäller reglerna om förhandlingsskyldighet Arbetstidslagen och semesterlagen gäller även vid distansarbete. Det kan även finnas kollektivavtal som reglerar förutsättningarna för att jobba på annan plats. Om en person som distansarbetar råkar ut för olycksfall gäller lagen om arbetsskadeförsäkring. Olyckan ska kunna härröras till det arbete som utförs.

Källa: Prevents material ”Att arbeta på distans”

Krister Zeidler

Taggar: LivsstilArbetstid