Datorarbete sjukhus

Publicerad 10 december 2014

Onödiga arbetsuppgifter en hälsorisk

En ny dansk studie visar att arbetsuppgifter som upplevs som onödiga både kan orsaka stress och leda till psykisk ohälsa. Störst konsekvenser får det för personer som redan från början upplevde sig må sämre psykiskt.

Studien har genomförts på 1 350 socialarbetare och personer i vårdyrken som via enkäter, vid tre olika tillfällen under sex års, tid fått svara på frågor om sitt arbete och sin hälsa. Resultaten visar en tydlig koppling mellan onödiga arbetsuppgifter och upplevelse av stress, psykisk ohälsa, ineffektivitet och en ökad mängd stresshormon i kroppen. Forskarna vid danska Nationellt forskningscentrum för arbetsmiljö, som gjort studien, såg också ett samband över tid mellan onödiga arbetsuppgifter och en ökad psykisk ohälsa – ett samband som var starkare för personer som från början bedömde sin psykiska hälsa som sämre.

En av teorierna bakom studien är kopplingen mellan vårt jobb och vår självkänsla – och att självkänslan påverkas när vi måste utföra arbetsuppgifter som vi inte tycker har med vårt jobb att göra. Även i Sverige har liknande studier genomförts i form av enkäter till läkare, lärare och skolledare. Eva Bejerot, docent i arbetsvetenskap vid Stockholms universitet, är en av forskarna bakom de svenska studierna som finansierats av AFA Försäkring.

– Om man ofta måste utföra arbetsuppgifter som man inte tycker har med jobbet att göra kan man uppleva att man inte når sina professionella ideal. Man kan helt enkelt inte göra ett arbete man är nöjd med, och det slår på självkänslan. Höga krav i arbetet kan vara bra om de handlar om din kärnkompetens och dina kärnuppgifter. Då orkar du och upplever jobbet som viktigt och roligt. Men uppgifter som man uppfattar som onödiga och oskäliga ställer till det och ökar risken för att man blir emotionellt utmattad, säger hon.

Eva Bejerot har undersökt läkares upplevelse av onödiga arbetsuppgifter och kopplingen till stress, och nyligen gjordes samma studie baserad på skolledares och lärares upplevelser. Läkarstudien visade att risken för utmattning var fem gånger större för dem som ofta hade uppgifter de upplevde som oskäliga, det vill säga uppgifter som ligger utanför yrkesrollen och som egentligen borde göras av någon annan. I skolans värld visade sig de onödiga och oskäliga arbetsuppgifterna ännu mer frekventa – andelen lärare som upplevde sig ha sådana arbetsuppgifter var dubbelt så hög jämfört med läkargruppen. Även här fanns en tydlig koppling mellan onödiga arbetsuppgifter och stress och ohälsa.

– Det är framför allt pappersarbete och dokumentation, datasystem som inte fungerar, rutiner som inte fungerar, det gäller både för lärare och läkare. Man tycker inte att man får den assistans eller det administrativa stöd som man behöver. Det leder till utmattning och kan även leda till sämre och fragmenterad sömn, och att man vill lämna sitt jobb.

För organisationer är det viktigt att bli medveten om dessa problem, det lyfts fram både av forskarna i den danska studien och av Eva Bejerot.

– Det är viktigt att ta problemen på allvar, men den finns en tendens att lägga all skuld på ledarskapet vilket jag tycker är helt fel fokus. Ofta handlar det om den övergripande styrningen av verksamheten och förutsättningarna för ledarskapet. Kanske har man orimliga förutsättningar och krav på sig som gör att spelrummet är ganska litet.

Om det finns utrymme för samarbete kollegor emellan kan förutsättningarna förbättras genom att kollegor hjälps åt att avgränsa arbetsuppgifterna, menar Eva Bejerot.

– Vi vet att där man har ett bra stöd från kollegor och chefer så har man också mindre onödiga arbetsuppgifter och mindre stress, säger hon. 

 

Carin Hedström

Taggar: StressPsykisk hälsa