Publicerad 22 september 2014

Rollkonflikter på jobbet skapar ohälsa

Motstridiga krav från chefer och kunder är en riskfaktor för att utveckla ångest och depression. Det visar en ny norsk studie.

Statens arbetsmiljöinstitut (Stami) i Norge har undersökt vilka de största arbetsrelaterade riskerna är för att utveckla ångest och depression. I studien ingick 3 644 anställda från 48 olika organisationer som följts under två års tid. Nästan 12 procent av dessa led av depression och ångest som var så pass allvarlig att behandling krävdes.

Studien visar att rollkonflikter på jobbet är den i särklass största riskfaktorn för att utveckla depression och ångest. Rollkonflikt kan innebära att man måste hantera motstridiga krav från till exempel chefer och kunder eller att man tvingas utföra uppgifter som man inte tycker att man borde.

Faktorer som skyddar mot arbetsrelaterad ohälsa är stöd från närmsta chefen, att man upplever sin chef som rättvis och att man har roliga utmaningar i jobbet.

Tidigare forskning kring arbetsrelaterad stress och depressioner har i huvudsak koncentrerat sig på faktorer som krav i arbetet och kontroll över det egna arbetet. Den nya studien visar enligt Stami att urvalet behöver bräddas och att fler psykologiska faktorer bör tas med i exempelvis medarbetarundersökningar.

Länk till studien

Marianne Zetterblom

Taggar: Psykisk hälsa