Publicerad 24 november 2014

Skiftarbete kan ge sämre minne

Skiftarbete kan påverka hjärnan negativt. Det gäller i synnerhet personer som arbetat skift under många år. Det framgår av en stor brittisk forskningsstudie.

Att skiftarbete kan ge sömnstörningar samt sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och diabetes är känt sedan tidigare. Men nu visar en ny brittisk forskningsstudie, som publicerats i MJ-British Medical Journal, att det även kan ge kognitiva problem som minnessvårigheter och försämrad reaktionsförmåga.

Studien omfattar 3 000 personer från en rad olika branscher. Forskarna har jämfört den kognitiva förmågan hos personer som arbetar skift med personer som har jobbat skift tidigare men sedan återgått till normala arbetstider.

Överproduktion av stresshormon samt brist på D-vitamin hos skiftarbetare ligger bakom de försämrade kognitiva förmågorna tror forskarna. Men samtidigt betonar de att mer forskning behövs.

Först efter flera års skiftarbete uppstår kognitiva svårigheter enligt studien. En god nyhet är att hjärnan återhämtar sig om man slutar jobba skift och man kan få de förlorade förmågorna tillbaka. Men det tar minst fem år.

Forskarna varnar för de säkerhetsrisker som kan uppstå vid till exempel försämrad reaktionsförmåga. Risker som inte bara gäller individen utan även samhället i stort eftersom många högriskjobb utförs nattetid.

Läs mer: 

 

Marianne Zetterblom

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskadorArbetstid