Publicerad 3 november 2014

Traditionella könsroller i svenskt lantbruk

Svenskt lantbruk präglas av traditionella könsroller som gör det svårt för kvinnor att ta sig in i branschen. Det visar en ny avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Genusvetaren Elias Andersson har undersökt kvinnors och mäns villkor i lantbruket. Resultaten visar att branschen fortfarande har en mycket traditionell könsuppdelning. Kvinnor och män jobbar med olika saker, utifrån olika förutsättningar. Männen finns ute på fältet, bland maskiner och traktorer. Kvinnorna sköter omsorgen, har hand om djuren, barnen och det obetalda hushållsarbetet. Avhandlingen visar även att männen inte bara ärver och äger lantbruken, de äger också de mest värdefulla egendomarna.

– Ojämställdheten reproduceras från generation till generation. Att fördela jobbet och omsorgen om barnen mer jämställt är viktigt för att kvinnor och döttrar ska känna sig attraherade av lantbruket, och för branschens framtida rekrytering, säger han.

Men trots att jord- och skogsbruk är skadedrabbade branscher visar avhandlingen att könsanalyser knappt existerar i arbetsmiljöforskningen om lantbruk. Vilket får konsekvenser för arbetsmiljön.

– Det gör att vissa risker inte blir synliggjorda eftersom män, deras arbete och kroppar utgör normen. Det gäller till exempel stressen för kvinnorna. De har en pressad arbetssituation och en splittrad arbetsdag med många olika arbetsuppgifter, jämfört med männen som arbetar med ett fåtal sysslor. De har heller inte samma kunskaper som männen om riskerna med sina arbetsuppgifter, och inte samma möjlighet att använda rätt anpassade arbetsverktyg.

Samtidigt visar avhandlingen att i de fall då kvinnor äger gården gör männen och andra familjemedlemmar en större arbetsinsats jämfört med när män äger gården. Arbetsfördelningen går alltså att påverka, och förhoppningsvis kan kunskapen om ojämställdhetens konsekvenser leda till en ökad medvetenhet, menar Elias Andersson. Kunskapen om hur ojämställdhet återskapas, generation för generation, är viktig för att kunna få ett livskraftigt lantbruk.

– Det här är negativa konsekvenser som faktiskt finns och som faktiskt kostar. Att bara ha en homogen skara män som jobbar är ett problem om man vill vara en konkurrenskraftig och innovativ näring, säger han.

Avhandlingen

Avhandlingen "Doing gender (in) Equality in Swedish Family Farming: Gendered labour and resources in agrarian change" bygger på två studier av kvinnors och mäns företagande och gårdsarbete, en litteraturstudie av genusperspektiv på lantbrukets arbetsmiljö, samt en studie av hur arbetet organiseras inom familjelantbruket. Länk till avhandlingen.

Carin Hedström

Taggar: Jämställdhet