Publicerad 27 november 2015

Ohövligt beteende sprider sig

Arbetsklimat

Nedlåtande attityd, ignorans och ryktesspridning har det gemensamt att det vittnar om bristande respekt och bidrar starkt till att folk vantrivs och slutar. Dessutom smittar otrevlig jargong om man inte gör någonting åt saken. Det visar forskning från Lunds universitet.

Att mobbing på jobbet kan göra oss sjuka både fysiskt och psykiskt det  vet vi. Men även det faktum att du inte blir lyssnad på eller på annat sätt respektlöst behandlad kan få både dig, dina kollegor och ditt företag att må och fungera sämre. 

– Dessutom innebär ohövligt beteende en grogrund till grövre former av mobbning, säger Eva Torkelsson, psykolog och forskare vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

Tillsammans med kollegorna Kristoffer Holm och Martin Bäckström har hon samlat in enkätsvar från 6000 personer om ohövligt arbetsklimat. Det visade sig att tre av fyra blivit utsatta för ohövligheter minst 1-2 gånger under det senaste året.

Ett tufft arbetsklimat sitter i väggarna och man blir lätt hemmablind.
– Det är mycket mer osynligt än mobbing, eftersom det går under radarn för vad som kan anses som acceptabelt beteende. Men det handlar om att bryta mot normer om ömsesidig respekt, säger Eva Torkelsson.

Det är första gången som ohövlighet på arbetsplatser studeras i Sverige, men i USA har man femton års erfarenhet.
– Amerikansk forskning visar att det finns ett samband mellan ohövlighet på jobbet och snabba förändringar, nerbantade organisationer och högt tempo, säger hon.

Dessutom har man sett att ett tufft socialt arbetsklimat påverkar både prestationen och viljan att stanna kvar i organisationen.
– Precis som i de amerikanska studierna såg vi att den som blir utsatt mår dåligt. Men det här giftiga arbetsklimatet smittar också. Den som har sett kollegor utöva negativt beteende tar ofta efter själv, säger hon.

Ofta handlar det om personer med förankring i organisationen som är bärare av arbetskulturen och det gäller även om den är negativ.
– Den som känner inflytande och socialt stöd har lättare att ta efter ohövligt beteende, säger hon.

Att lyfta fram och reflektera kring det egna beteendet är ett första steg för att få bukt med problemet.
– Det är viktigt att folk blir medvetna om fenomenet. Få vill väl egentligen vara med och skapa ett dåligt arbetsklimat. Det kan behövas utbildning för både ledning och anställda. Men det är arbetsgivarens ansvar att sätta ner foten och markera vad man accepterar eller inte på arbetsplatsen, säger hon.

Exempel ohövligheter

  • Nedlåtande attityd
  • Ignorans
  • Ointresse för någons åsikter
  • Ryktesspridning
  • Förnedrande kommentarer
  • Uteslutning från gemenskap
  • Ifrågasättande

Fakta stuiden

Den första studien riktade sig till 3000 personer inom hotell- och restaurangbranschen och är publicerad i BioMed Research International. Den andra studien, som också involverar 3000 personer, är ännu inte publicerad, men representerar den svenska populationen. Bägge studierna är FORTE-finansierade.

Taggar: Arbetsklimat