Ung tjej arbetar i bilverkstad

Publicerad 12 januari 2015

Yrkeselever dåliga på arbetsmiljö

Yrkesprogrammens elever har dåliga kunskaper när det gäller arbetsmiljöfrågor. Många känner inte till vem som har ansvaret för dessa eller vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär.

Projektet Ungas introduktion i arbetslivet är ett samarbete mellan Arbetsvetenskap, Högskolan Dalarna samt Uppsala Universitet och finansieras av AFA Försäkring. Ing-Marie Andersson, professor på Högskolan i Dalarna och tillika projektledare, konstaterar att undervisningen tycks ha mer fokus på yrkesspecifika olycksfallsrisker och inte bredare frågor vad gäller arbetsmiljö.

– Lärarna använder ofta exempel från sina erfarenheter från ett eget tidigare arbetsliv, säger hon och tillägger att det fanns flera brister i kunskaperna som förvånade henne.

Hit hör att eleverna i första hand lär sig att skydda sig men inte att tänka och arbeta förebyggande.

– Resultat från undersökningen visar att de i huvudsak lärt sig att de bär ansvaret själva för att inte utsättas för tillbud eller olyckor. De vet i väldigt liten utsträckning att det finns ett regelverk som till exempel reglerar ansvarsfrågor, säger hon.

Ing-Marie Andersson menar att de dåliga arbetsmiljökunskaperna kan få flera konsekvenser för eleverna när de kommer ut i arbetslivet. Men den kanske allvarligaste är att de har en dålig insikt i hur ett modernt arbetsmiljöarbete fungerar, vilket gör att vägen till att själva kunna medverka blir lång.

– I den nya läroplanen GY 11 där arbetsmiljö och säkerhet ska ingå i alla kurser finns det en risk att arbetsmiljöfrågorna får lägre prioritet. Många lärare upplever svårigheter med att hitta ett bra undervisningsmaterial som kan användas i de situationerna där arbetsmiljö och säkerhet är relevanta ämnen att ta upp. Lärarna säger sig ha begränsad tid att söka efter moderna hjälpmedel i undervisningen och många vet inte heller vilka källor de ska använda.

Läs mer om projektet

Peter Fredriksson

Taggar: ArbetsmiljöarbeteArbetsolyckor och arbetsskadorGenerationer