Robot

Publicerad 22 maj 2015

Bättre luft med robot på jobbet

Innovationer

En mobil robot som mäter damm och gaser i luften ska ge bättre arbetsmiljö. Det hoppas forskare i Örebro, som just har börjat testningen. Projektet är riktat mot gjuteribranschen, men de räknar med att roboten ska kunna användas även i annan industri.

Arbetstagare i gjuterier utsätts för partiklar i luften som kan utgöra en hälsorisk. Nu försöker forskare i Örebro utveckla nya metoder för att kartlägga partikelflöden, gaser, strömmar och temperatur i luften. Mätningarna görs av robotar.

– Syftet är att kartlägga föroreningarna för att kunna skapa bättre arbetsmiljö, säger Victor Hernandez, robotikforskare vid Örebro universitet.

I april gjorde forskargruppen de första testmätningarna med en mobil robot. Prototypen har inga större likheter med sina motsvarigheter på film, utan ser närmast ut som ett litet terrängfordon och är utrustad med mätinstrument och sensorer. Under en veckas tid åkte roboten runt och samlade in en mängd data om luften i två gjuterier.

Runt om i lokalerna fanns även enklare, billigare sensorer utplacerade. De är också en viktig pusselbit i mätprojektet.

– Vi kan använda de uppgifter som samlas in till att skapa ett slags "inomhusväderkartor", säger Victor Hernandez. Kartorna visar till exempel hur temperatur och fuktighet varierar mellan olika platser och över tid. Vi kan också se hur koncentrationen av damm ser ut på olika ställen inom gjuteriet och hur den ändras, beroende på vilket arbete som utförs.

I dag görs mätningar av luftkvaliteten på gjuterier oftast vid ett eller två tillfällen per år, av externa konsulter. Problemet är att de inte ger hela bilden av luftmiljön, enligt forskarna. De ger inte heller någon helhetsbild av den exponering som arbetstagarna utsätts för.

– Det gör det svårare för företagen att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen, säger han.

Tanken är den robotteknik som utvecklas ska göra det enklare för gjuterierna att själva mäta luften på arbetsplatsen. Lättillgänglig mätteknik skulle också göra det lättare för företagen att exempelvis kontrollera att ventilationen är effektiv. Därmed skulle arbetstagarna löpa mindre risk att utsättas för hälsofarliga ämnen.

– Ytterligare en fördel är att bättre mätmetoder skulle göra det lättare för företagen att leva upp till de ganska strikta krav som arbetsmiljölagstiftningen ställer, säger Victor Hernandez.

Forskarna ser framför sig att mobila mätrobotar skulle kunna användas även i andra verksamheter.

– Det finns ju andra industrier, till exempel pappersbruk, där damm i luften är ett problem som man måste ta hänsyn till.

Fakta Projektet RAISE

Projektet (RAISE - Robotic System for Air Quality Assesment in Industrial Environments) är tvärvetenskapligt. Robotikforskarna Victor Hernandez och Erik Schaffernicht, Örebro universitet, arbetar tillsammans med Lena Andersson, läkare vid Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Forskningen bedrivs i samverkan med gjuteriföretagen Johnson Metall AB och Global Castings Guldsmedshyttan AB. Det ska pågå i ytterligare två år.

Taggar: Innovationer