En byggarbetsplats

Publicerad 19 november 2015

Byggolyckorna ökar i högkonjunktur

Byggolyckor

Det sker fler byggolyckor i tider av ekonomisk uppgång. Men benägenheten att anmäla olyckor förändras inte av skiftande konjunkturer, visar en dansk undersökning.

I en ny studie har olyckor som anmälts till danska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket jämförts med antalet arbetsplatsskador som behandlats på Odense universitetssjukhus under perioden 1984-2010.

– Det har gett oss möjlighet att undersöka om det finns skillnader i benägenheten att anmäla olyckor i högkonjunktur respektive lågkonjunktur, säger Kent J. Nielsen, forskare vid den Arbetsmiljömedicinska kliniken i Herning som gjort undersökningen, i en kommentar.

Undersökningen visar att benägenheten att anmäla olyckor inte påverkas av upp- och nedgångar i byggbranschen.

– Man hade kunnat tro att många avstår från att anmäla under nedgångstider för att man är rädd att förlora jobbet. Men så är det alltså inte. Det är en mycket viktig kunskap som har betydelse för hur vi ska tänka kring förebyggande arbetsmiljöarbete, säger Kent J Nielsen.

Att olyckorna alltså de facto ökar när det går bra i byggbranschen har flera orsaker. Tidspress i tider av uppgång gör att många lägger mindre tid på att lära upp nya medarbetare. Det startas också fler nya företag som inte hunnit få igång ett bra säkerhetsarbete.
– Man arbetar också mer under högkonjunktur och vi vet att om man har en 12-timmars arbetsdag är risken för olyckor dubbelt så hög de sista fyra timmarna jämfört med de första åtta. Arbetsuppgifterna ändras också i högkonjunktur. Det är fler nybyggnationer där risken att skada sig kan vara större än vid reparationsarbete, säger Kent J Nielsen.

Ladda ner studien:

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador