Händer som håller en kaffekopp

Publicerad 10 augusti 2015

Därför fryser kvinnor oftare på jobbet

Inomhusklimat

Kvinnor som tycker det är för kallt på jobbet kan nu underbygga sin känsla med vetenskapliga argument. Forskare har nämligen kommit fram till att temperaturen i kontorsbyggnader ofta utgår från en flera decennier gammal formel för termisk komfort som utformats med mannen som norm.

Rapporten, som publicerats i vetenskapstidningen Nature, visar att formeln för termisk komfort utgår från vad som är bäst för en 40-årig man som väger 70 kilo. Kvinnor väger i genomsnitt mindre än män, har mer kroppsfett och långsammare matsmältning. Enligt forskarna kan standardtemperaturen på arbetsplatser överskatta kvinnors kroppsvärme med 35 procent.

Gunnar Åhlander, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, tycker att rapporten är intressant men inte förvånande. Även i Sverige används en gammal formel för att beräkna inomhustemperatur.

– Vi håller för närvarande på att revidera föreskriften om inomhustemperatur. Då är vi också noga med att konsekvent väga in genusperspektivet. I den formel som används i dag tar man hänsyn till vilken aktivitet som bedrivs på arbetsplatsen, om det är fysiskt ansträngande arbete eller stillasittande arbete, men man tar inte hänsyn till kön och ålder. Det behöver man göra för att få en bra beräkning, säger han.

Men att hitta en inomhustemperatur som passar alla är svårt, påpekar Gunnar Åhlander.

– Om var och en har eget rum är det möjligt, men i större kontorslandskap går det inte att få alla nöjda. Det beror bland annat på ämnesomsättning. I samma lokal kan därför en person sitta i t-shirt medan en annan person behöver jättemycket kläder på sig, säger han.

Hur temperaturen upplevs påverkas även av yttre faktorer. En sådan är drag. Den formel som används i dag förutsätter att det inte drar så mycket men om det gör det upplevs temperaturen som betydligt svalare.
Men de klagomål och frågor som kommer in till Arbetsmiljöverket handlar oftast om att det är för varmt på jobbet, enligt Gunnar Åhlander.

– Generellt kan man säga att det är bättre att det är lite för kallt än att det är för varmt. Det är lättare att klä på sig. Men därmed inte sagt att det är fritt fram att snåla på värmen för att spara energi.

Arbetet med att revidera föreskrifterna om inomhusklimat och temperatur beräknas bli klart om två och ett halvt år.

Fakta Temperatur på jobbet

Vid stillasittande arbete ska det normalt vara 20 – 24 °C. Om lufttemperaturen vid kontorsarbete avviker från 20 – 24 °C vintertid och 20 – 26 °C sommartid ska det undersökas. Temperaturen kan vara högre under en värmebölja men inte under normala sommarförhållanden. För att mäta och bedöma klimatet kan arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp. Källa: Arbetsmiljöverket

Taggar: Ventilation