Publicerad 29 september 2015

Få använder företagshälsan rätt

Företagshälsovård

Företagshälsovården används främst för rehabilitering och individuella hälsokontroller och sällan till förebyggande arbetsmiljöarbete. Det visar en ny forskningsstudie.

Arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har studerat hur företagshälsovården används inom offentlig sektor. Resultatet visar att företagshälsovården främst används för rehabilitering efter det att anställda blivit sjukskrivna samt för att göra individuella hälsokontroller. I arbetsmiljölagen framhålls företagshälsovården som en expertresurs för förebyggande arbetsmiljöarbete, men enligt studien är det få som använder företagshälsovården för förebyggande insatser.

– Något hårdraget kan resultaten tolkas som att arbetsmiljöproblemen individualiserats och att detta bidrar till att företagshälsovården får i uppdrag att bistå med hälsofrämjande aktiviteter. Att forma goda arbeten kan kräva expertstöd, och här borde företagshälsan i större utsträckning ha möjlighet att bidra, säger Lisa Schmidt, arbetsmiljöforskare på IVL, i en kommentar.

När företagshälsovården enbart används för att hjälpa anställda som redan blivit sjuka missar arbetsplatserna att riskbedöma och åtgärda det som kan ha lett till sjukdom, påpekar Lisa Schmidt.

– När inte företagshälsovården stödjer arbetsmiljöarbetet så bidrar man inte heller till analys eller förbättring av arbetsmiljön och arbetsförhållanden i den utsträckning som är tänkt. Forskning om hur goda arbeten skapas kommer inte verksamheterna till godo, säger Lisa Schmidt.

En vanlig föreställning på arbetsplatserna är också att företagshälsovården främst utgör en central resurs för HR- eller personalavdelningen. Också denna föreställning utgör en begränsning jämfört med arbetsmiljölagens intentioner om företagshälsovård, enligt Lisa Schmidt.

– Arbetsmiljöarbetet ska drivas i linjen, där företagshälsovården kan bidra och i den processen kan HR fungera som ett viktigt stöd till cheferna.

Läs rapporten:

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: ArbetsmiljöarbeteKompetens