Publicerad 8 april 2015

Farliga ämnen i målarfärg

Kemikalier

Vanliga inomhusmålarfärger kan innehålla höga halter av starkt allergiframkallande konserveringsmedel utan att det redovisas på innehållsmärkningen. Det visar en ny studie.

Europeiska forskare har undersökt 71 vattenbaserade målarfärger, närmare bestämt vit inomhusfärg och våtrumsfärg. Färgerna finns på butikshyllor i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Resultatet visar att det finns höga halter av allergiframkallande konserveringsmedel i flera färger. Konserveringsmedel som kan orsaka allergi och eksem hos målare som kommer i kontakt med färgen via huden. Den som vistas i nymålade lokaler eller jobbar med att slipa målade väggytor kan också få hudbesvär genom hudkontakt med konserveringsmedel som finns i luften och i slipdamm. Det tar tre veckor för konserveringsmedel att avdunsta från en nymålad vägg.

– Mer än 90 procent av färgerna innehöll både MI och BIT samtidigt (se faktaruta). Det gör det väldigt svårt för målare som blivit allergiska att klara sitt jobb. Särskilt som konserveringsmedlen sällan var angivna på burkarna eller på säkerhetsdatabladen, säger Carola Lidén, professor vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet, överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin och en av forskarna bakom studien.

En förklaring till att det saknas information om allergiframkallande konserveringsmedel på färgburkarna och i säkerhetsdatablad är att vissa ämnen inte har klassificerats som farliga ämnen enligt EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen). Innan det finns bindande klassificering är det industrin som ansvarar för att en klassificering görs. Men enligt Carola Lidén är både industrins egna och de bindande gränser som finns för klassificering och märkning ofta så höga att det inte resulterar i information på förpackningar och i säkerhetsdatablad.

I Sverige liksom i andra europeiska länder märks en ökning av antalet målare som söker hjälp för allergiska besvär kopplade till målarfärg. Halten av allergiframkallande konserveringsmedel i färg är för hög för att det ska vara säkert ur allergisynpunkt. Det finns ett stort informationsbehov om vilka allergiframkallande ämnen som finns i produkter och hur man skyddar sig, säger Carola Lidén.

– Det gäller att inte få färg på huden när man målar, slipar och tvättar penslar, rollrar och verktyg. Men det är mycket svårt att skydda sig.

Fakta Konserveringsmedel

De allergiframkallande konserveringsmedel som ingår i studien har beteckningen methylisothiazolinone (MI eller MIT), methylchloroisothiazolinone (MCI eller CMIT) och benzisothiazolinone (BIT).

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: AllergierKemikalier