Byggnadsställningar och lyftkran

Publicerad 28 april 2015

Färre olyckor om relationen till chefen är bra

risker

Bra dialog mellan ledning och anställda, chefer som tar säkerhet på allvar och rapportering av fel är några nycklar till bättre säkerhet på jobbet. I en ny kunskapssammanställning lyfter forskare fram hur vi uppfattar risker i arbetslivet.

– Ofta fattar vi beslut på bristfälligt underlag och då tar vi hjälp av till exempel förenklingar eller olika tumregler, som i många fall kan hjälpa oss, men som ibland tyvärr också kan stjälpa. Ett annat exempel är akut stress som har visat sig påverka våra bedömningar på ett negativt sätt, säger fil dr. Ilkka Salo vid Lunds universitet.

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har han tillsammans med fil. dr. Magnus Lindén tagit fram en kunskapssammanställning som beskriver hur anställda inom transport-, bygg, skogs och anläggningsbranschen ser på risker.

En av de viktigaste slutsatserna i rapporten är att en positiv rapporteringskultur och en fungerade dialog mellan anställda och chefer kan förebygga olyckor och ohälsa på våra arbetsplatser.

– Vidare tyder det mesta på att beteendebaserad säkerhetsintervention BBS fungerar, åtminstone kortsiktigt, men mer forskning behövs innan metoden kan användas på ett mer effektivt sätt. Dessutom ser vi att grundläggande kunskaper om mänskliga kognitiva begränsningar för riskuppfattning kan och bör användas i det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ilkka Salo och Magnus Lindén säger att kunskapssammanställningen gett dem uppslag på nya forskningsprojekt.

– Ett sådant område är att försöka föra ihop individ- och organisationsperspektivet vid systematiskt säkerhetsarbete inom olika branscher.

Kunskapssammanställningen heter "Riskperception och interventionsmetoder". Vid litteratursökningen har författarna använt sig av litteraturdatabaser tillgängliga för anställda på Lunds universitet, samt publikationer från olika svenska och internationella myndigheter och verk.

Ladda ner rapporten: 

Fakta Beteendebaserad säkerhet

Beteendebaserad säkerhet (BBS) är en metod för att förebygga och minska olyckor och skador på arbetsplatsen och för att få fler att arbeta på ett säkert sätt. Metoden går ut på att hitta, träna på och använda sig av säkra beteenden i arbetet.

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskadorSäkerhet