Publicerad 5 februari 2015

Kemikalier ökar risken för ALS

Risken att drabbas av sjukdomen ALS ökar kraftigt vid exponering för bekämpningsmedel, tungt arbete och muskelskador. Det visar en kunskapsöversikt från Göteborgs universitet.

Kopplingen mellan arbetsmiljö och sjukdomen Amyotrofisk lateral skleros, ALS, är än så länge relativt okänd. Men en ny genomgång av forskning på området visar några faktorer som sannolikt ökar risken att drabbas av sjukdomen.

– Exponering för kemikalier, särskilt bekämpningsmedel, ger en fördubblad sjukdomsrisk. Tungt och långvarigt muskelarbete ökar också risken, framför allt i kombination med muskelskador och arvsanlag för sjukdomen, säger Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor vid institutionen för läkarutbildningen på Örebro universitet

Han har sammanställt forskningsgenomgången tillsammans med Lennart Bodin, professor i statistik vid Karolinska institutet. Resultatet bygger på 346 primärgranskade och 109 lästa forskningsartiklar. Rapporten ges ut av Göteborgs universitet med stöd från AFA försäkring.

– Det tidigare befarade sambandet mellan ALS och exponering för elektromagnetiska fält visar sig vara mer osäkert. Flera välgjorda studier efter 2001 indikerar ingen ökad risk. Möjligen skulle muskelskador till följd av elstötar kunna vara en riskfaktor, säger Lars-Gunnar Gunnarsson.

Fakta ALS

ALS är en neurodegenerativ sjukdom. Den drabbar drygt 200 personer per år i Sverige. Genomsnittsåldern vid diagnos är 55 år. Två av tre personer som insjuknar är män.

Peter Rehnfeldt

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskadorKemikalier