Publicerad 7 oktober 2015

Fransförlängning kan ge astma

Kemikalier

Flera stylister har det senaste året drabbats av eksem, näsbesvär och astma. Orsaken är det lim som används vid förlängning av ögonfransar. Nu varnar läkare för de hälsofarliga ämnena.

Förlängning av ögonfransar har blivit allt vanligare i Sverige. Genom att fästa syntetiska ögonfransar på de naturliga ser de ut att bli längre och kraftigare. Men många känner inte till att limmet som används kan ge hälsobesvär.

– Vi har kommit i kontakt med en ny patientgrupp. Det är stylister som jobbar med fransförlängning. De drabbas av både andningsbesvär och hudbesvär, berättar yrkeshygienikern Maria Hedmer som nu uppmärksammar problematiken tillsammans med läkaren Katrin Dierschke på Arbets- och miljömedicinkliniken i Lund.

Många känner inte till att det är limmet som används vid fransförlängning som är orsak till problemen. Det innehåller cyanoakrylater, en typ av härdplast som är välkänd för att kunna ge allergiska besvär.

– Märkningen av limmet som används är bristfällig och saknar innehållsförteckning och varningstext. Det gör att många inte känner till vad det finns för risker och hur man ska hantera limmet för att inte utsättas för fara, säger Maria Hedmer.

De tror att mörkertalet är stort. Det finns sannolikt många som har besvär men som inte har varit i kontakt med vårdgivare.

– Astmabesvären som kan uppstå är dessutom lite speciella. De kommer flera timmar efter man varit i kontakt med limmet, ofta på kvällen eller natten. Alla kopplar därför inte ihop dem med arbetet på dagen, säger Katrin Dierschke.

Genom att uppmärksamma så många som möjligt om riskerna hoppas de nu att fler ska skydda sig bättre för att undvika besvär.

– Det handlar ofta om ensamföretagare eller anställda i små företag. Där finns det inte alltid nödvändig kännedom om faror, risker och gällande arbetsmiljöföreskrifter, säger Maria Hedmer.
Det finns flera saker att tänka på för den som arbetar med limmet för att minska allergiriskerna. Men det är arbetsgivaren som har ansvar för att reglerna för arbetsmiljön följs.

– En effektiv allmänventilation och ett punktutsug på arbetsplatsen är viktigt. Dessutom bör man använda skyddshandskar och andningsskydd för att undvika besvär. Limrester och förorenat avfall ska också slängas direkt ett slutet avfallskärl, säger Maria Hedmer.

Taggar: AllergierKemikalier