Publicerad 16 mars 2015

Hälsorisker med 3D-teknik undersöks

Användandet av 3D-skrivare kan förändra produktionen och arbetsuppgifterna i många branscher. I Finland studerar nu forskare hur den nya tekniken påverkar arbetsmiljön. 

De senaste åren har det blivit allt vanligare att använda 3D-skrivare. Tekniken innebär att man kan skriva ut föremål av plast utifrån tredimensionella ritningar. Inom vården kan 3D-skrivare exempelvis användas för att ta fram prototyper av proteser. Många förutspår att tekniken kommer att bli mycket betydelsefull i flera tillverkningsprocesser.

– 3D-skrivare används redan på fler håll i industrin. Troligen kommer de att användas i mycket större omfattning framöver. Potentialen är enorm och tiden kommer att utvisa inom vilka branscher 3D-skrivare kommer att förändra arbetsmiljön, säger Anna-Kaisa Viitanen, forskare vid Arbetshälsoinstitutet i Finland.

Hon medverkar i den studie som har startats för att ta reda på hur tekniken och skrivarna påverkar hälsan. I projektet samarbetar Arbetsmiljöinstitutet med två av Finland universitet.

– Tidigare forskning visar att 3D-skrivare avger nanopartiklar, och allmänna riktlinjer för säkra arbetsrutiner saknas än så länge. Därför är det viktigt att studera hur skrivarna påverkar arbetsmiljön så tidigt som möjligt. Om det finns tydliga risker, kan de elimineras i tidigt skede, säger Anna-Kaisa Viitanen.

I studien mäts partiklar och gasföreningar som kan uppstå både vid 3D-tryckningen och vid bearbetningen av föremålen som tas fram, då det tryckta materialet efterbehandlas med olika typer av kemikalier.

– Utifrån resultaten kommer vi att ta fram riktlinjer för säker användning av 3D-skrivare. Resultaten kan också användas för att förbättra arbetsutrymmen för tekniken. Samtidigt kommer vi veta mer om vilken typ av kontrollåtgärder som behövs för att begränsa utsläppen och förbättra arbetsmiljön, säger Anna-Kaisa Viitanen.

Studien beräknas vara klar i slutet av augusti 2016.

Taggar: KemikalierInnovationer