Publicerad 27 november 2015

Han lär människor samarbeta med robotar

robotar

Närmare samarbete mellan människor och maskiner kan öka produktiviteten och minska risken för skador. Det visar en ny avhandling om industrirobotar och personalsäkerhet.

Industridoktoranden Fredrik Ore har undersökt hur människan ska kunna samarbeta med industrirobotar i framtiden. Efter att ha studerat monteringsstationer vid tillverkning av fordon hos Scania har han skapat ett simuleringsprogram. Det visar hur människa och robot kan interagera på bästa möjliga sätt.

– I dag görs mycket av monteringsarbetet inom industrin manuellt och går därmed ganska långsamt. Industrirobotar ställs ofta i burar eftersom de annars utgör en fara för personalen, och de stängs automatiskt av när någon kommer nära, säger Fredrik Ore.

Det nya simuleringsprogrammet gör det möjligt att förbättra utformningen, utvärderingen och utvecklingen av arbetsplatser där människa och robot interagerar.

– Med hjälp av kameror och sensorer kopplade till robotens styrsystem kan man skapa en möjlighet för robot och människa att arbeta sida vid sida, säger Fredrik Ore.

I analysen är personalens säkerhet i fokus, liksom operationstid och hur överlämningar från maskin till människa blir mest ergonomiska.

– Både produktionstid och fysisk arbetsbelastning minskar för personal vid samarbete med robotar, i jämförelse med helt manuella arbetsplatser. Med simuleringsprogrammet säkerställer man att det blir rätt från början, säger Fredrik Ore.

Att robotar i framtiden tar över människans arbete helt och hållet tror han inte.

– Människor ska ägna sig åt värdeskapande arbete som kräver beslut, medan robotarna tar hand om tunga och ensidiga arbetsmomenten. Roboten lyfter och människan styr, för att uttrycka det enkelt.

Fredrik Ore är engagerad i Innofacture, ett forskningssamarbete mellan Mälardalens högskola och åtta av landets största tillverkningsföretag. Däribland Scania som ger stöd till en doktorandtjänst inom området. Programmeringen har genomförts tillsammans med forskningsstiftelsen Fraunhofer Chalmers Research Centre.

– Än så länge kan bara jag och programmeraren använda simuleringsmjukvaran, men förhoppningen är att programmet ska kunna användas av en större grupp om två år, säger Fredrik Ore.

Taggar: Verktyg och produkterInnovationer