Publicerad 8 oktober 2015

Hårt arbete att inte låta smärtan ta över

Smärta

Cirka 20 procent av befolkningen lider av kronisk smärta. Ett nytt forskningsprojekt om internetbaserad behandling ska hjälpa drabbade att lära sig att leva ett aktivt liv som inte begränsas av ständig smärta. 

Nu har AFA Försäkrings forskningsprogram som fokuserar på att öka kunskaperna om kronisk smärta startat.  Forskningsprogrammet omfattar en rad olika projekt där olika forskningsansatser och forskarbakgrunder finns representerade.

Inom de olika forskningsprojekten vill man ta reda på orsakerna till smärta, hur den kan behandlas och vad som kan göras för att förebygga den. Men man vill också ta reda på också hur personer som lever med ständig smärta kan få möjlighet att leva ett aktivt liv som inte begränsas.

– Syftet med den beteendeorienterade insatsen är inte att minska smärtan utan att utveckla personens förmåga att hantera smärta som inte går att ta bort, säger Rikard Wicksell.

Foto: Natur och kultur, Sara MacKey

Han är med dr och psykolog och ansvarig för Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling på Smärtcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset. Där har man sedan 2001 utvecklat en behandlingsmodell för patienter med långvarig smärta. Modellen bygger på ACT, en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi, KBT.

Personer som lever med kronisk smärta riskerar att begränsa sitt liv i sin strävan efter att minska smärtan eller undvika att öka den ytterligare. Många väljer bort sådant de upplever viktigt, att gå på dotterns bröllop, att följa med på resan, gå ut med hunden eller bära matkassarna. Men trots att man begränsar sig försvinner inte smärtan.

Men det finns hjälp att få. Inte alltid mot smärtan, men mot att låta den ta över livet.

– Det är ett hårt arbete som patienten själv måste göra. Det handlar om ett förändringsarbete där det gäller att våga välja att agera, att välja att göra saker trots att det gör ont, säger Rikard Wicksell.

Hörnstenen i behandlingsinsatsen är förtroende och att vara lyhörd mot patientens berättelse. I behandlingen får patienten hjälp att formulera mål i livet och träna på strategier för att hantera både smärtan och följderna av den långvariga värken, som till exempel sömnproblem och ångest, så att det blir möjligt att leva det liv man vill trots ständig smärta.

– Men det är inte enkelt att starta ett förändringsarbete som kan betyda ökad smärta, frustration, besvikelse och kanske rädsla. Det blir en emotionell utmaning, kanske en kris, innan man kan våga ta sig vidare, säger Rikard Wicksell.

För patienter som fått behandling genom ACT ser man ett positivt resultat. Smärtan finns kvar, men livet är rikare.

Inom ramen för AFA Försäkrings forskningsprogram ska man nu omsätta behandlingssättet för ACT till en internetbaserad form. Det innebär andra förutsättningar för behandlingen.  Mer text, fler övningar som kan ge grund för självreflektion och det ska också finnas en behandlingskontakt via ett kontaktformulär.

Om studien faller väl ut så kan det innebära att betydligt fler personer kan få hjälp att hantera sin smärta och ändå kunna välja att leva ett aktivt liv.

– Ett bra resultat skulle innebära att vi ökar tillgängligheten för patienterna. Det skulle bli bättre för många, till exempel för de som har svårt att ta sig till en mottagning och patienter från orter där denna kompetens saknas, men det kan även minska väntetiderna på de kliniker där behandlingsmodellen tillämpas, säger Rikard Wicksell.

Tips Att leda den som har smärta

  • Ifrågasätt inte smärtan, den är en personlig upplevelse
  • Lyssna och respektera medarbetarens berättelse
  • Agera inte för hänsynsfullt. Det är en balansgång.
  • Våga och orka ha en konkret diskussion med medarbetaren om hur smärtan påverkar arbetsrollen och vad hen beöver ha för stöd.

Fakta  ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi, KBT, och används särskilt i rehabiliteringssyfte på människor vars liv präglas av långvarig, kronisk, handikappande smärta. Genom ACT får patienterna verktyg för att lära sig att acceptera sin smärta och förändra problematiska beteendemönster, för att på så sätt  hitta vägar till en mer meningsfull tillvaro. 

Ingrid Samuelsson Ingrid Samuelsson Ingrid Samuelsson

Ingrid Samuelsson Ingrid Samuelsson Webbredaktör 08-402 02 12

Taggar: Rehabilitering