Publicerad 3 december 2015

Hjärngympa testas hos utbrända

Minnesträning

Kan träning av minne och uppmärksamhet hjälpa personer som drabbats av utmattningssyndrom att komma tillbaka till sina arbetsplatser? Det ska ett nytt projekt ta reda på.

Personer som lider av utmattningssyndrom har ofta försämrad uppmärksamhet och episodiskt minne, det vill säga förmåga att komma ihåg saker som de upplevt tidigare. Professor Anna Stigsdotter-Neely har tillsammans med sin forskargrupp precis avslutat en studie där man undersökt vilken effekt träning av minnet och uppmärksamheten ger. Nu har hon fått 1,2 miljoner kronor från AFA Försäkring för att göra en uppföljande studie.

– Vi kommer att studera hur återhämtning av kognitiv funktion och psykisk hälsa ser ut. En viktig fråga att belysa är om en något förbättrad kognitiv funktion och mildare utmattning leder till en mer gynnsam återhämtningsprocess och återgång i arbete hos de som får kognitiv träning jämfört med fysisk träning och sedvanlig behandling, säger hon.

Förhoppningen är att forskningsresultaten kommer att göra såväl chefer som skyddsombud mer medvetna om de särskilda behoven som uppstår hos personer med utmattningssyndrom. Det kan handla om konkreta åtgärder som att schemalägga särskilda tider när den drabbade inte får störas, vilket är viktigt eftersom de ofta behöver ta en uppgift i taget.

– Det är många faktorer som påverkar återinträdet i arbete. Vi vet utifrån tidigare forskning att höga nivåer av stress utan återhämtning är negativt för kognitiv funktion. Många arbeten är i dag informationstunga och ställer stora krav på att man ska kunna multi-taska, lära nytt och lära snabbt. Att återgå till ett arbete där de kognitiva kraven är för höga och där man inte fått adekvat stöd och struktur för att anpassa arbetet utifrån personens kognitiva resurser blir svårt.

Tidigare i år startade man pilotprojektet på Stressrehabiliteringen i Umeå där de patienter som vill erbjuds att delta i kognitiv träning. Programmet är webbaserat vilket innebär att man tränar hemma och uppgifterna kan bestå i att man ska memorera siffror som visas i snabb takt eller att komma ihåg vilka bilder som precis dykt upp på skärmen.

– Träningsprogrammet består av fem uppgifter som tar cirka 20 minuter att göra. Uppgifterna ställer stora krav på uppmärksamhet och att lägga saker på minnet. De är även utformade så att de blir svårare i takt med att man förbättras, på så vis är träningen hela tiden utmanande.

Taggar: StressRehabiliteringPsykisk hälsa