Deppig kvinna vid skrivbord

Publicerad 7 maj 2015

Stress kan ge diabetes

Stress

Den som har en kravfylld jobbtillvaro och som samtidigt har låg kontroll över den egna arbetssituationen löper ökad risk att utveckla typ 2-diabetes. Det visar en stor europeisk studie.

Arbetstagare som upplever höga krav i kombination med låg kontroll över arbetet löper 15 procents högre risk att få typ 2-diabetes än andra arbetstagare. Det visar en stor europeisk befolkningsstudie som omfattar nästan 125 000 medarbetare i 5 europeiska länder.

När forskarna tog höjd för livsstilsfaktorer som fetma, stillasittande, rökning och alkoholkonsumtion var ändå risken 11 procent högre att utveckla typ 2-diabetes för de arbetstagare som upplevde höga krav och låg kontroll.

– Nyligen kunde vi visa att det finns ett samband mellan lång arbetstid och risken för att utveckla diabetes. Den nya studien visar att det inte bara är arbetstidens längd utan också arbetets organisering som spelar in. Framtida forskning bör fokusera på om även andra psykosociala faktorer än dessa har betydelse för risken att utveckla diabetes 2, säger professor Reiner Rugulies, en av forskarna bakom studien, i en kommentar.

Data från samma europeiska befolkningsstudie visar att även risken för att drabbas av en blodpropp i hjärnan stiger för de som upplever högra krav och lång kontroll i arbetet.

Läs mer: 

 

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: StressMå bra