Publicerad 17 februari 2015

Höjd pensionsålder inget hot mot unga

Fler äldre på arbetsmarknaden minskar inte ungas möjligheter att få jobb. En ökning av antalet yrkesverksamma leder istället till att fler jobb skapas. Det visar en ny rapport av Anders Forslund, professor i nationalekonomi.

När höjd pensionsålder diskuteras förs ibland argumentet fram att fler äldre på arbetsmarknaden skulle försvåra för unga att komma in på arbetsmarknaden. Men nu visar en ny rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) att ett sådant samband inte finns. En ökning av antalet personer som vill och kan arbeta leder istället till att fler jobb skapas, enligt rapporten.

Anders Forslund, professor i nationalekonomi och författare till rapporten, visar på flera historiska exempel där ökat arbetsutbud gått hand i hand med ökad sysselsättning. Ett sådant är kvinnors inträde på arbetsmarknaden. När kvinnor började arbeta i allt större utsträckning på 1970-talet påverkades till exempel inte arbetslösheten i övriga grupper. Ökad invandring i länder som USA och Tyskland har heller inte påverkat sysselsättningen bland infödda.

– Det finns inga belägg i den empiriska forskningen för att ett längre arbetsliv skulle leda till högre ungdomsarbetslöshet. Inte heller är tidigare pensionering ett botemedel mot ungdomsarbetslöshet, säger Anders Forslund. Orsakerna till ungdomsarbetslösheten är framförallt att ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg har svårt att få jobb. Det är inte ett arbetsmarknadsproblem att vara ung, problemet är att ha en bristfällig utbildning, säger Anders Forslund.


Ladda ner rapporten: 

Marianne Zetterblom

Taggar: Generationer