Publicerad 5 oktober 2015

Hörapparat löser inte alla problem

Hörselnedsättning

För att underlätta för hörselskadade i arbetslivet räcker inte en hörapparat. Det behövs flera åtgärder på olika nivåer, konstaterar forskaren Sarah Granberg i sin avhandling.

Under de senaste har åren har olika hjälpmedel som hörapparater utvecklats och förbättrats, men de tekniska landvinningarna är inte tillräckliga. Det anser Sarah Granberg, audionom och forskare i handikappvetenskap vid Örebro universitet.

– Det är viktigt att göra en analys av helhetsbilden för den som hör dåligt, inte bara erbjuda tekniska lösningar. Att vara arbetstagare innebär mer än att bara kunna utföra arbetsuppgifter, det finns även en social aspekt där man som individ behöver fungera i gruppen, säger hon och tillägger att hörselnedsättning av tradition betraktats ur ett medicinskt perspektiv.

– Det finns ingen tidigare forskning inom området där man försökt att skapa en helhetsbild. Jag tror att det beror på att vi inom hörselvården inte alltid betraktar personer med hörselnedsättning som en grupp som faktiskt har ett kroniskt hälsotillstånd.

I sin modell vill hon visa på hur komplex en hörselnedsättning kan te sig och vad man behöver vara uppmärksam på.

– Modellen kan användas på en arbetsplats för att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas, på en mer generell nivå. Åtgärderna skulle till exempel kunna handla om information och utbildning om hörsel och kommunikation till chefer och arbetskamrater, utbildning om kommunikation och annat till den drabbade själv, teknik- och akustikrelaterade åtgärder, mötesteknik och inte minst diskussioner om attityder.

Sarah Granberg vågar inte spekulera om andelen hörselskadade i Sverige kommer att fortsätta att öka i samma takt som tidigare, men hon poängterar att det förebyggande arbetet är mycket viktigt.

– Samtidigt vet vi att det är svårt att få långsiktiga effekter av preventionsåtgärder. Personligen tycker jag det är väldigt spännande att följa den forskning som tittar närmare på vikten av att förändra attityder, på det området finns det väldigt mycket att göra.

Taggar: Arbetsmiljöarbete